پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0482
بیشترین: 
2.0956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0891
زمان: 
4/27 23:32
قیمت نفت کوره امروز 27 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 تیر 1397 , 2.0891 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:00","price":2.067},{"date":"1397/04/27 00:32","price":2.066},{"date":"1397/04/27 01:00","price":2.0668},{"date":"1397/04/27 01:32","price":2.0564},{"date":"1397/04/27 02:00","price":2.0568},{"date":"1397/04/27 03:00","price":2.0579},{"date":"1397/04/27 03:32","price":2.0586},{"date":"1397/04/27 04:00","price":2.0592},{"date":"1397/04/27 04:32","price":2.0593},{"date":"1397/04/27 05:00","price":2.057},{"date":"1397/04/27 05:32","price":2.0605},{"date":"1397/04/27 06:00","price":2.0613},{"date":"1397/04/27 06:32","price":2.0604},{"date":"1397/04/27 07:00","price":2.0606},{"date":"1397/04/27 07:32","price":2.0611},{"date":"1397/04/27 08:00","price":2.0613},{"date":"1397/04/27 09:00","price":2.0611},{"date":"1397/04/27 09:32","price":2.0608},{"date":"1397/04/27 10:00","price":2.0629},{"date":"1397/04/27 10:32","price":2.0589},{"date":"1397/04/27 11:00","price":2.0588},{"date":"1397/04/27 11:32","price":2.0568},{"date":"1397/04/27 12:00","price":2.0574},{"date":"1397/04/27 12:32","price":2.0572},{"date":"1397/04/27 13:00","price":2.0482},{"date":"1397/04/27 13:32","price":2.051},{"date":"1397/04/27 14:00","price":2.0563},{"date":"1397/04/27 14:32","price":2.0575},{"date":"1397/04/27 15:00","price":2.0576},{"date":"1397/04/27 15:32","price":2.0629},{"date":"1397/04/27 16:00","price":2.0645},{"date":"1397/04/27 16:40","price":2.0613},{"date":"1397/04/27 17:00","price":2.0587},{"date":"1397/04/27 18:00","price":2.052},{"date":"1397/04/27 18:32","price":2.0491},{"date":"1397/04/27 19:00","price":2.0495},{"date":"1397/04/27 19:32","price":2.0517},{"date":"1397/04/27 20:00","price":2.0693},{"date":"1397/04/27 20:32","price":2.0686},{"date":"1397/04/27 21:00","price":2.0811},{"date":"1397/04/27 21:32","price":2.0855},{"date":"1397/04/27 22:00","price":2.0892},{"date":"1397/04/27 22:32","price":2.0956},{"date":"1397/04/27 23:00","price":2.0951},{"date":"1397/04/27 23:32","price":2.0891}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398