پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
71.34
بیشترین: 
73.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.84
زمان: 
4/27 23:32
قیمت نفت برنت امروز 27 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 تیر 1397 , 72.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:00","price":72.03},{"date":"1397/04/27 00:32","price":71.95},{"date":"1397/04/27 01:00","price":71.96},{"date":"1397/04/27 01:32","price":71.61},{"date":"1397/04/27 02:00","price":71.65},{"date":"1397/04/27 02:32","price":71.56},{"date":"1397/04/27 03:00","price":71.58},{"date":"1397/04/27 05:00","price":71.61},{"date":"1397/04/27 05:32","price":71.81},{"date":"1397/04/27 06:00","price":71.84},{"date":"1397/04/27 06:32","price":71.83},{"date":"1397/04/27 07:00","price":71.84},{"date":"1397/04/27 07:32","price":71.85},{"date":"1397/04/27 08:00","price":71.86},{"date":"1397/04/27 09:32","price":71.83},{"date":"1397/04/27 10:00","price":71.91},{"date":"1397/04/27 10:32","price":71.75},{"date":"1397/04/27 11:00","price":71.77},{"date":"1397/04/27 11:32","price":71.67},{"date":"1397/04/27 12:00","price":71.64},{"date":"1397/04/27 12:32","price":71.56},{"date":"1397/04/27 13:00","price":71.42},{"date":"1397/04/27 13:32","price":71.34},{"date":"1397/04/27 14:00","price":71.44},{"date":"1397/04/27 14:32","price":71.56},{"date":"1397/04/27 15:00","price":71.54},{"date":"1397/04/27 15:32","price":71.78},{"date":"1397/04/27 16:00","price":71.97},{"date":"1397/04/27 16:40","price":71.78},{"date":"1397/04/27 17:00","price":71.69},{"date":"1397/04/27 17:32","price":71.66},{"date":"1397/04/27 18:00","price":71.47},{"date":"1397/04/27 18:32","price":71.44},{"date":"1397/04/27 19:00","price":71.53},{"date":"1397/04/27 19:32","price":71.82},{"date":"1397/04/27 20:00","price":72.29},{"date":"1397/04/27 20:32","price":72.19},{"date":"1397/04/27 21:00","price":72.67},{"date":"1397/04/27 21:32","price":72.75},{"date":"1397/04/27 22:00","price":72.88},{"date":"1397/04/27 22:32","price":73.16},{"date":"1397/04/27 23:00","price":73.11},{"date":"1397/04/27 23:32","price":72.84}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398