کمترین: 
7970
بیشترین: 
7970
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7970
زمان: 
4/26 13:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 26 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 26 تیر 1397 , 7970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 13:50","price":7970}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398