پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
993000
بیشترین: 
1026000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1024500
زمان: 
4/26 22:15
قیمت آبشده نقدی امروز 26 تیر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 26 تیر 1397 , 1024500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 11:35","price":995000},{"date":"1397/04/26 11:40","price":993000},{"date":"1397/04/26 11:55","price":997000},{"date":"1397/04/26 12:05","price":1002000},{"date":"1397/04/26 12:15","price":1000000},{"date":"1397/04/26 12:25","price":1009000},{"date":"1397/04/26 12:35","price":1015500},{"date":"1397/04/26 12:45","price":1015000},{"date":"1397/04/26 12:55","price":1019000},{"date":"1397/04/26 13:05","price":1022000},{"date":"1397/04/26 13:15","price":1016000},{"date":"1397/04/26 13:30","price":1018000},{"date":"1397/04/26 13:35","price":1015000},{"date":"1397/04/26 13:45","price":1021500},{"date":"1397/04/26 13:55","price":1019000},{"date":"1397/04/26 14:05","price":1018000},{"date":"1397/04/26 14:15","price":1022000},{"date":"1397/04/26 14:25","price":1026000},{"date":"1397/04/26 14:40","price":1021000},{"date":"1397/04/26 14:50","price":1018500},{"date":"1397/04/26 14:55","price":1021000},{"date":"1397/04/26 15:05","price":1019000},{"date":"1397/04/26 15:15","price":1020000},{"date":"1397/04/26 15:25","price":1019500},{"date":"1397/04/26 15:40","price":1020000},{"date":"1397/04/26 15:45","price":1015000},{"date":"1397/04/26 16:05","price":1014500},{"date":"1397/04/26 16:15","price":1018500},{"date":"1397/04/26 16:25","price":1019000},{"date":"1397/04/26 16:35","price":1020000},{"date":"1397/04/26 16:45","price":1020500},{"date":"1397/04/26 16:50","price":1023500},{"date":"1397/04/26 17:05","price":1022500},{"date":"1397/04/26 17:15","price":1019000},{"date":"1397/04/26 17:25","price":1022500},{"date":"1397/04/26 17:35","price":1021000},{"date":"1397/04/26 17:45","price":1020500},{"date":"1397/04/26 17:55","price":1019000},{"date":"1397/04/26 18:05","price":1017500},{"date":"1397/04/26 18:15","price":1017000},{"date":"1397/04/26 18:35","price":1017500},{"date":"1397/04/26 18:45","price":1018500},{"date":"1397/04/26 18:55","price":1019500},{"date":"1397/04/26 19:15","price":1019000},{"date":"1397/04/26 19:25","price":1018500},{"date":"1397/04/26 19:35","price":1018000},{"date":"1397/04/26 19:45","price":1017500},{"date":"1397/04/26 20:05","price":1018000},{"date":"1397/04/26 20:25","price":1019500},{"date":"1397/04/26 20:35","price":1019000},{"date":"1397/04/26 20:45","price":1020500},{"date":"1397/04/26 20:55","price":1022000},{"date":"1397/04/26 21:05","price":1020500},{"date":"1397/04/26 21:15","price":1021000},{"date":"1397/04/26 21:35","price":1023000},{"date":"1397/04/26 22:15","price":1024500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398