کمترین: 
1338000
بیشترین: 
1358000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1358000
زمان: 
4/26 13:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 تیر 1397 , 1358000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 11:30","price":1340500},{"date":"1397/04/26 12:00","price":1338000},{"date":"1397/04/26 12:48","price":1343000},{"date":"1397/04/26 13:00","price":1348000},{"date":"1397/04/26 13:06","price":1358000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398