پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1193700
بیشترین: 
1269700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1263100
زمان: 
4/26 21:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 26 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 26 تیر 1397 , 1263100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 11:15","price":1196800},{"date":"1397/04/26 11:25","price":1194600},{"date":"1397/04/26 11:35","price":1193700},{"date":"1397/04/26 11:40","price":1194600},{"date":"1397/04/26 11:55","price":1205700},{"date":"1397/04/26 12:05","price":1196800},{"date":"1397/04/26 12:15","price":1205700},{"date":"1397/04/26 12:25","price":1212300},{"date":"1397/04/26 12:35","price":1227800},{"date":"1397/04/26 12:55","price":1245400},{"date":"1397/04/26 13:05","price":1253400},{"date":"1397/04/26 13:15","price":1245400},{"date":"1397/04/26 13:30","price":1243200},{"date":"1397/04/26 13:35","price":1247600},{"date":"1397/04/26 13:45","price":1248500},{"date":"1397/04/26 13:55","price":1249800},{"date":"1397/04/26 14:05","price":1252000},{"date":"1397/04/26 14:15","price":1269700},{"date":"1397/04/26 14:25","price":1260900},{"date":"1397/04/26 14:40","price":1258700},{"date":"1397/04/26 14:50","price":1253800},{"date":"1397/04/26 14:55","price":1256500},{"date":"1397/04/26 15:05","price":1254300},{"date":"1397/04/26 15:15","price":1256500},{"date":"1397/04/26 15:25","price":1254300},{"date":"1397/04/26 15:40","price":1249800},{"date":"1397/04/26 15:45","price":1243200},{"date":"1397/04/26 15:55","price":1247600},{"date":"1397/04/26 16:05","price":1245400},{"date":"1397/04/26 16:15","price":1250700},{"date":"1397/04/26 16:25","price":1249800},{"date":"1397/04/26 16:35","price":1258700},{"date":"1397/04/26 16:45","price":1264400},{"date":"1397/04/26 16:50","price":1267500},{"date":"1397/04/26 17:05","price":1264900},{"date":"1397/04/26 17:15","price":1261800},{"date":"1397/04/26 17:25","price":1258700},{"date":"1397/04/26 17:35","price":1260900},{"date":"1397/04/26 17:45","price":1262200},{"date":"1397/04/26 17:55","price":1260900},{"date":"1397/04/26 18:05","price":1258700},{"date":"1397/04/26 18:15","price":1254300},{"date":"1397/04/26 18:35","price":1257800},{"date":"1397/04/26 18:55","price":1260900},{"date":"1397/04/26 19:15","price":1257800},{"date":"1397/04/26 19:35","price":1259600},{"date":"1397/04/26 19:55","price":1256500},{"date":"1397/04/26 20:05","price":1258700},{"date":"1397/04/26 20:15","price":1259600},{"date":"1397/04/26 20:25","price":1262200},{"date":"1397/04/26 20:35","price":1265300},{"date":"1397/04/26 20:55","price":1266200},{"date":"1397/04/26 21:05","price":1267500},{"date":"1397/04/26 21:15","price":1263100}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398