پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4553
بیشترین: 
4785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4742
زمان: 
4/26 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 26 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 تیر 1397 , 4742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:50","price":4631},{"date":"1397/04/26 11:10","price":4625},{"date":"1397/04/26 11:20","price":4566},{"date":"1397/04/26 11:30","price":4553},{"date":"1397/04/26 11:40","price":4564},{"date":"1397/04/26 12:00","price":4598},{"date":"1397/04/26 12:10","price":4574},{"date":"1397/04/26 12:20","price":4597},{"date":"1397/04/26 12:30","price":4620},{"date":"1397/04/26 12:40","price":4678},{"date":"1397/04/26 12:50","price":4677},{"date":"1397/04/26 13:00","price":4743},{"date":"1397/04/26 13:10","price":4774},{"date":"1397/04/26 13:20","price":4736},{"date":"1397/04/26 13:30","price":4733},{"date":"1397/04/26 13:40","price":4751},{"date":"1397/04/26 13:50","price":4701},{"date":"1397/04/26 14:00","price":4706},{"date":"1397/04/26 14:10","price":4718},{"date":"1397/04/26 14:20","price":4785},{"date":"1397/04/26 14:30","price":4751},{"date":"1397/04/26 14:40","price":4744},{"date":"1397/04/26 14:50","price":4726},{"date":"1397/04/26 15:00","price":4709},{"date":"1397/04/26 15:10","price":4703},{"date":"1397/04/26 15:20","price":4724},{"date":"1397/04/26 15:30","price":4718},{"date":"1397/04/26 15:40","price":4703},{"date":"1397/04/26 15:50","price":4680},{"date":"1397/04/26 16:00","price":4696},{"date":"1397/04/26 16:10","price":4688},{"date":"1397/04/26 16:20","price":4711},{"date":"1397/04/26 16:30","price":4705},{"date":"1397/04/26 16:40","price":4739},{"date":"1397/04/26 16:50","price":4778},{"date":"1397/04/26 17:10","price":4742},{"date":"1397/04/26 17:20","price":4725},{"date":"1397/04/26 17:30","price":4718},{"date":"1397/04/26 17:40","price":4726},{"date":"1397/04/26 17:50","price":4736},{"date":"1397/04/26 18:10","price":4741},{"date":"1397/04/26 18:20","price":4731},{"date":"1397/04/26 18:30","price":4728},{"date":"1397/04/26 18:40","price":4745},{"date":"1397/04/26 18:50","price":4738},{"date":"1397/04/26 19:00","price":4710},{"date":"1397/04/26 19:10","price":4714},{"date":"1397/04/26 19:20","price":4710},{"date":"1397/04/26 19:30","price":4716},{"date":"1397/04/26 19:40","price":4725},{"date":"1397/04/26 19:50","price":4726},{"date":"1397/04/26 20:00","price":4712},{"date":"1397/04/26 20:10","price":4721},{"date":"1397/04/26 20:20","price":4722},{"date":"1397/04/26 20:30","price":4731},{"date":"1397/04/26 20:40","price":4736},{"date":"1397/04/26 20:50","price":4747},{"date":"1397/04/26 21:00","price":4750},{"date":"1397/04/26 21:10","price":4756},{"date":"1397/04/26 21:20","price":4742}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398