پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1928
بیشترین: 
2023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2010
زمان: 
4/26 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 تیر 1397 , 2010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":1964},{"date":"1397/04/26 10:30","price":1963},{"date":"1397/04/26 10:50","price":1964},{"date":"1397/04/26 11:10","price":1963},{"date":"1397/04/26 11:20","price":1937},{"date":"1397/04/26 11:30","price":1928},{"date":"1397/04/26 11:40","price":1929},{"date":"1397/04/26 12:00","price":1950},{"date":"1397/04/26 12:10","price":1939},{"date":"1397/04/26 12:20","price":1943},{"date":"1397/04/26 12:30","price":1956},{"date":"1397/04/26 12:40","price":1973},{"date":"1397/04/26 12:50","price":1977},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2001},{"date":"1397/04/26 13:10","price":2019},{"date":"1397/04/26 13:20","price":1997},{"date":"1397/04/26 13:30","price":1996},{"date":"1397/04/26 13:40","price":2002},{"date":"1397/04/26 13:50","price":2014},{"date":"1397/04/26 14:00","price":1992},{"date":"1397/04/26 14:10","price":1993},{"date":"1397/04/26 14:20","price":2015},{"date":"1397/04/26 14:40","price":2007},{"date":"1397/04/26 14:50","price":1997},{"date":"1397/04/26 15:00","price":1998},{"date":"1397/04/26 15:10","price":1994},{"date":"1397/04/26 15:20","price":2005},{"date":"1397/04/26 15:30","price":1999},{"date":"1397/04/26 15:40","price":1996},{"date":"1397/04/26 15:50","price":1979},{"date":"1397/04/26 16:00","price":1985},{"date":"1397/04/26 16:20","price":1990},{"date":"1397/04/26 16:30","price":1992},{"date":"1397/04/26 16:40","price":2002},{"date":"1397/04/26 16:50","price":2023},{"date":"1397/04/26 17:10","price":2011},{"date":"1397/04/26 17:20","price":2001},{"date":"1397/04/26 17:30","price":1995},{"date":"1397/04/26 17:40","price":1998},{"date":"1397/04/26 17:50","price":2006},{"date":"1397/04/26 18:10","price":2004},{"date":"1397/04/26 18:30","price":2003},{"date":"1397/04/26 18:40","price":2007},{"date":"1397/04/26 18:50","price":2009},{"date":"1397/04/26 19:00","price":1994},{"date":"1397/04/26 19:10","price":1995},{"date":"1397/04/26 19:20","price":1999},{"date":"1397/04/26 19:30","price":1995},{"date":"1397/04/26 19:40","price":2000},{"date":"1397/04/26 19:50","price":2004},{"date":"1397/04/26 20:00","price":1994},{"date":"1397/04/26 20:10","price":1999},{"date":"1397/04/26 20:20","price":1998},{"date":"1397/04/26 20:30","price":2003},{"date":"1397/04/26 20:40","price":2005},{"date":"1397/04/26 20:50","price":2011},{"date":"1397/04/26 21:00","price":2012},{"date":"1397/04/26 21:20","price":2010}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398