پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5718
بیشترین: 
6003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5945
زمان: 
4/26 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 تیر 1397 , 5945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":5819},{"date":"1397/04/26 10:30","price":5818},{"date":"1397/04/26 10:40","price":5819},{"date":"1397/04/26 10:50","price":5818},{"date":"1397/04/26 11:00","price":5821},{"date":"1397/04/26 11:20","price":5742},{"date":"1397/04/26 11:30","price":5718},{"date":"1397/04/26 11:40","price":5721},{"date":"1397/04/26 12:00","price":5782},{"date":"1397/04/26 12:10","price":5759},{"date":"1397/04/26 12:20","price":5769},{"date":"1397/04/26 12:30","price":5813},{"date":"1397/04/26 12:40","price":5865},{"date":"1397/04/26 12:50","price":5871},{"date":"1397/04/26 13:00","price":5945},{"date":"1397/04/26 13:10","price":5997},{"date":"1397/04/26 13:20","price":5936},{"date":"1397/04/26 13:30","price":5931},{"date":"1397/04/26 13:40","price":5954},{"date":"1397/04/26 13:50","price":5988},{"date":"1397/04/26 14:00","price":5923},{"date":"1397/04/26 14:10","price":5924},{"date":"1397/04/26 14:20","price":5989},{"date":"1397/04/26 14:30","price":6003},{"date":"1397/04/26 14:40","price":5968},{"date":"1397/04/26 14:50","price":5945},{"date":"1397/04/26 15:00","price":5936},{"date":"1397/04/26 15:10","price":5923},{"date":"1397/04/26 15:20","price":5959},{"date":"1397/04/26 15:30","price":5939},{"date":"1397/04/26 15:40","price":5931},{"date":"1397/04/26 15:50","price":5880},{"date":"1397/04/26 16:00","price":5899},{"date":"1397/04/26 16:10","price":5892},{"date":"1397/04/26 16:20","price":5906},{"date":"1397/04/26 16:30","price":5912},{"date":"1397/04/26 16:40","price":5933},{"date":"1397/04/26 16:50","price":5999},{"date":"1397/04/26 17:10","price":5964},{"date":"1397/04/26 17:20","price":5934},{"date":"1397/04/26 17:30","price":5914},{"date":"1397/04/26 17:40","price":5925},{"date":"1397/04/26 17:50","price":5946},{"date":"1397/04/26 18:10","price":5944},{"date":"1397/04/26 18:20","price":5941},{"date":"1397/04/26 18:30","price":5937},{"date":"1397/04/26 18:40","price":5948},{"date":"1397/04/26 18:50","price":5956},{"date":"1397/04/26 19:00","price":5913},{"date":"1397/04/26 19:10","price":5920},{"date":"1397/04/26 19:20","price":5926},{"date":"1397/04/26 19:30","price":5912},{"date":"1397/04/26 19:40","price":5926},{"date":"1397/04/26 19:50","price":5937},{"date":"1397/04/26 20:00","price":5913},{"date":"1397/04/26 20:10","price":5926},{"date":"1397/04/26 20:20","price":5924},{"date":"1397/04/26 20:30","price":5937},{"date":"1397/04/26 20:40","price":5945},{"date":"1397/04/26 20:50","price":5955},{"date":"1397/04/26 21:00","price":5953},{"date":"1397/04/26 21:10","price":5955},{"date":"1397/04/26 21:20","price":5945}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398