پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
20384
بیشترین: 
21429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21279
زمان: 
4/26 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 26 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 تیر 1397 , 21279 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":20755},{"date":"1397/04/26 10:30","price":20750},{"date":"1397/04/26 10:40","price":20747},{"date":"1397/04/26 10:50","price":20753},{"date":"1397/04/26 11:00","price":20760},{"date":"1397/04/26 11:10","price":20749},{"date":"1397/04/26 11:20","price":20473},{"date":"1397/04/26 11:30","price":20384},{"date":"1397/04/26 11:40","price":20391},{"date":"1397/04/26 12:00","price":20609},{"date":"1397/04/26 12:10","price":20530},{"date":"1397/04/26 12:20","price":20575},{"date":"1397/04/26 12:30","price":20724},{"date":"1397/04/26 12:40","price":20847},{"date":"1397/04/26 12:50","price":20938},{"date":"1397/04/26 13:00","price":21192},{"date":"1397/04/26 13:10","price":21346},{"date":"1397/04/26 13:20","price":21270},{"date":"1397/04/26 13:30","price":21155},{"date":"1397/04/26 13:40","price":21232},{"date":"1397/04/26 13:50","price":21342},{"date":"1397/04/26 14:00","price":21102},{"date":"1397/04/26 14:10","price":21115},{"date":"1397/04/26 14:20","price":21348},{"date":"1397/04/26 14:30","price":21383},{"date":"1397/04/26 14:40","price":21307},{"date":"1397/04/26 14:50","price":21166},{"date":"1397/04/26 15:00","price":21174},{"date":"1397/04/26 15:10","price":21130},{"date":"1397/04/26 15:20","price":21264},{"date":"1397/04/26 15:30","price":21194},{"date":"1397/04/26 15:40","price":21165},{"date":"1397/04/26 15:50","price":20985},{"date":"1397/04/26 16:00","price":20987},{"date":"1397/04/26 16:10","price":21035},{"date":"1397/04/26 16:20","price":21090},{"date":"1397/04/26 16:30","price":21078},{"date":"1397/04/26 16:40","price":21183},{"date":"1397/04/26 16:50","price":21429},{"date":"1397/04/26 17:10","price":21424},{"date":"1397/04/26 17:20","price":21188},{"date":"1397/04/26 17:30","price":21128},{"date":"1397/04/26 17:40","price":21162},{"date":"1397/04/26 17:50","price":21246},{"date":"1397/04/26 18:10","price":21222},{"date":"1397/04/26 18:20","price":21249},{"date":"1397/04/26 18:30","price":21215},{"date":"1397/04/26 18:40","price":21255},{"date":"1397/04/26 18:50","price":21284},{"date":"1397/04/26 19:00","price":21140},{"date":"1397/04/26 19:10","price":21148},{"date":"1397/04/26 19:20","price":21163},{"date":"1397/04/26 19:30","price":21122},{"date":"1397/04/26 19:40","price":21184},{"date":"1397/04/26 19:50","price":21226},{"date":"1397/04/26 20:00","price":21137},{"date":"1397/04/26 20:10","price":21184},{"date":"1397/04/26 20:20","price":21163},{"date":"1397/04/26 20:30","price":21226},{"date":"1397/04/26 20:40","price":21246},{"date":"1397/04/26 20:50","price":21292},{"date":"1397/04/26 21:00","price":21297},{"date":"1397/04/26 21:10","price":21301},{"date":"1397/04/26 21:20","price":21279}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398