پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
20130
بیشترین: 
21156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21001
زمان: 
4/26 21:20
قیمت ریال عمان امروز 26 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 تیر 1397 , 21001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":20498},{"date":"1397/04/26 10:30","price":20493},{"date":"1397/04/26 10:40","price":20488},{"date":"1397/04/26 10:50","price":20498},{"date":"1397/04/26 11:00","price":20503},{"date":"1397/04/26 11:10","price":20493},{"date":"1397/04/26 11:20","price":20220},{"date":"1397/04/26 11:30","price":20130},{"date":"1397/04/26 11:40","price":20139},{"date":"1397/04/26 12:00","price":20356},{"date":"1397/04/26 12:10","price":20283},{"date":"1397/04/26 12:20","price":20322},{"date":"1397/04/26 12:30","price":20469},{"date":"1397/04/26 12:40","price":20643},{"date":"1397/04/26 12:50","price":20680},{"date":"1397/04/26 13:00","price":20931},{"date":"1397/04/26 13:10","price":21081},{"date":"1397/04/26 13:20","price":20899},{"date":"1397/04/26 13:30","price":20892},{"date":"1397/04/26 13:40","price":20964},{"date":"1397/04/26 13:50","price":21078},{"date":"1397/04/26 14:00","price":20837},{"date":"1397/04/26 14:10","price":20850},{"date":"1397/04/26 14:20","price":21078},{"date":"1397/04/26 14:30","price":21075},{"date":"1397/04/26 14:40","price":21008},{"date":"1397/04/26 14:50","price":20930},{"date":"1397/04/26 15:00","price":20907},{"date":"1397/04/26 15:10","price":20863},{"date":"1397/04/26 15:20","price":20995},{"date":"1397/04/26 15:30","price":20925},{"date":"1397/04/26 15:40","price":20897},{"date":"1397/04/26 15:50","price":20718},{"date":"1397/04/26 16:00","price":20785},{"date":"1397/04/26 16:10","price":20770},{"date":"1397/04/26 16:20","price":20822},{"date":"1397/04/26 16:30","price":20842},{"date":"1397/04/26 16:40","price":20912},{"date":"1397/04/26 16:50","price":21156},{"date":"1397/04/26 17:10","price":21031},{"date":"1397/04/26 17:20","price":20920},{"date":"1397/04/26 17:30","price":20858},{"date":"1397/04/26 17:40","price":20892},{"date":"1397/04/26 17:50","price":20974},{"date":"1397/04/26 18:10","price":20959},{"date":"1397/04/26 18:20","price":20954},{"date":"1397/04/26 18:30","price":20949},{"date":"1397/04/26 18:40","price":20985},{"date":"1397/04/26 18:50","price":21011},{"date":"1397/04/26 19:00","price":20853},{"date":"1397/04/26 19:10","price":20865},{"date":"1397/04/26 19:20","price":20906},{"date":"1397/04/26 19:30","price":20850},{"date":"1397/04/26 19:40","price":20912},{"date":"1397/04/26 19:50","price":20953},{"date":"1397/04/26 20:00","price":20865},{"date":"1397/04/26 20:10","price":20908},{"date":"1397/04/26 20:20","price":20894},{"date":"1397/04/26 20:30","price":20950},{"date":"1397/04/26 20:40","price":20973},{"date":"1397/04/26 20:50","price":21018},{"date":"1397/04/26 21:00","price":21023},{"date":"1397/04/26 21:10","price":21022},{"date":"1397/04/26 21:20","price":21001}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398