پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2134
بیشترین: 
2242
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2226
زمان: 
4/26 21:20
قیمت ریال قطر امروز 26 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 26 تیر 1397 , 2226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":2172},{"date":"1397/04/26 10:50","price":2173},{"date":"1397/04/26 11:10","price":2172},{"date":"1397/04/26 11:20","price":2143},{"date":"1397/04/26 11:30","price":2134},{"date":"1397/04/26 12:00","price":2149},{"date":"1397/04/26 12:20","price":2151},{"date":"1397/04/26 12:30","price":2169},{"date":"1397/04/26 12:40","price":2182},{"date":"1397/04/26 12:50","price":2192},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2218},{"date":"1397/04/26 13:10","price":2234},{"date":"1397/04/26 13:20","price":2215},{"date":"1397/04/26 13:30","price":2214},{"date":"1397/04/26 13:40","price":2222},{"date":"1397/04/26 13:50","price":2231},{"date":"1397/04/26 14:00","price":2208},{"date":"1397/04/26 14:10","price":2210},{"date":"1397/04/26 14:20","price":2234},{"date":"1397/04/26 14:30","price":2238},{"date":"1397/04/26 14:40","price":2227},{"date":"1397/04/26 14:50","price":2218},{"date":"1397/04/26 15:00","price":2216},{"date":"1397/04/26 15:10","price":2211},{"date":"1397/04/26 15:20","price":2225},{"date":"1397/04/26 15:30","price":2214},{"date":"1397/04/26 15:40","price":2215},{"date":"1397/04/26 15:50","price":2196},{"date":"1397/04/26 16:10","price":2201},{"date":"1397/04/26 16:20","price":2206},{"date":"1397/04/26 16:30","price":2208},{"date":"1397/04/26 16:40","price":2216},{"date":"1397/04/26 16:50","price":2242},{"date":"1397/04/26 17:20","price":2217},{"date":"1397/04/26 17:30","price":2211},{"date":"1397/04/26 17:40","price":2214},{"date":"1397/04/26 17:50","price":2221},{"date":"1397/04/26 18:30","price":2220},{"date":"1397/04/26 18:40","price":2224},{"date":"1397/04/26 18:50","price":2227},{"date":"1397/04/26 19:00","price":2212},{"date":"1397/04/26 19:10","price":2211},{"date":"1397/04/26 19:20","price":2216},{"date":"1397/04/26 19:30","price":2210},{"date":"1397/04/26 19:40","price":2216},{"date":"1397/04/26 19:50","price":2221},{"date":"1397/04/26 20:00","price":2211},{"date":"1397/04/26 20:10","price":2216},{"date":"1397/04/26 20:20","price":2214},{"date":"1397/04/26 20:30","price":2221},{"date":"1397/04/26 20:40","price":2223},{"date":"1397/04/26 20:50","price":2228},{"date":"1397/04/26 21:20","price":2226}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398