پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2076
بیشترین: 
2183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2163
زمان: 
4/26 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 26 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 تیر 1397 , 2163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":2113},{"date":"1397/04/26 10:50","price":2114},{"date":"1397/04/26 11:00","price":2112},{"date":"1397/04/26 11:10","price":2111},{"date":"1397/04/26 11:20","price":2084},{"date":"1397/04/26 11:30","price":2079},{"date":"1397/04/26 11:40","price":2076},{"date":"1397/04/26 12:00","price":2101},{"date":"1397/04/26 12:10","price":2086},{"date":"1397/04/26 12:20","price":2092},{"date":"1397/04/26 12:30","price":2109},{"date":"1397/04/26 12:40","price":2135},{"date":"1397/04/26 12:50","price":2133},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2164},{"date":"1397/04/26 13:10","price":2176},{"date":"1397/04/26 13:20","price":2161},{"date":"1397/04/26 13:30","price":2159},{"date":"1397/04/26 13:40","price":2168},{"date":"1397/04/26 13:50","price":2150},{"date":"1397/04/26 14:00","price":2147},{"date":"1397/04/26 14:10","price":2152},{"date":"1397/04/26 14:20","price":2183},{"date":"1397/04/26 14:30","price":2166},{"date":"1397/04/26 14:40","price":2164},{"date":"1397/04/26 14:50","price":2157},{"date":"1397/04/26 15:00","price":2148},{"date":"1397/04/26 15:10","price":2145},{"date":"1397/04/26 15:20","price":2150},{"date":"1397/04/26 15:30","price":2152},{"date":"1397/04/26 15:40","price":2145},{"date":"1397/04/26 15:50","price":2133},{"date":"1397/04/26 16:00","price":2142},{"date":"1397/04/26 16:10","price":2139},{"date":"1397/04/26 16:20","price":2143},{"date":"1397/04/26 16:30","price":2146},{"date":"1397/04/26 16:40","price":2162},{"date":"1397/04/26 16:50","price":2179},{"date":"1397/04/26 17:10","price":2163},{"date":"1397/04/26 17:20","price":2155},{"date":"1397/04/26 17:30","price":2152},{"date":"1397/04/26 17:40","price":2151},{"date":"1397/04/26 17:50","price":2160},{"date":"1397/04/26 18:10","price":2162},{"date":"1397/04/26 18:20","price":2158},{"date":"1397/04/26 18:30","price":2157},{"date":"1397/04/26 18:40","price":2164},{"date":"1397/04/26 18:50","price":2161},{"date":"1397/04/26 19:00","price":2149},{"date":"1397/04/26 19:10","price":2152},{"date":"1397/04/26 19:20","price":2149},{"date":"1397/04/26 19:30","price":2148},{"date":"1397/04/26 19:40","price":2156},{"date":"1397/04/26 20:00","price":2150},{"date":"1397/04/26 20:10","price":2153},{"date":"1397/04/26 20:20","price":2154},{"date":"1397/04/26 20:30","price":2158},{"date":"1397/04/26 20:40","price":2161},{"date":"1397/04/26 20:50","price":2167},{"date":"1397/04/26 21:10","price":2169},{"date":"1397/04/26 21:20","price":2163}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398