پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
25771
بیشترین: 
27098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26894
زمان: 
4/26 21:20
قیمت دینار کویت امروز 26 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 تیر 1397 , 26894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":26241},{"date":"1397/04/26 10:30","price":26238},{"date":"1397/04/26 10:40","price":26231},{"date":"1397/04/26 10:50","price":26241},{"date":"1397/04/26 11:00","price":26251},{"date":"1397/04/26 11:10","price":26238},{"date":"1397/04/26 11:20","price":25889},{"date":"1397/04/26 11:30","price":25771},{"date":"1397/04/26 11:40","price":25783},{"date":"1397/04/26 12:00","price":26071},{"date":"1397/04/26 12:10","price":25986},{"date":"1397/04/26 12:20","price":26027},{"date":"1397/04/26 12:30","price":26216},{"date":"1397/04/26 12:40","price":26372},{"date":"1397/04/26 12:50","price":26485},{"date":"1397/04/26 13:00","price":26807},{"date":"1397/04/26 13:10","price":27017},{"date":"1397/04/26 13:20","price":26781},{"date":"1397/04/26 13:30","price":26729},{"date":"1397/04/26 13:40","price":26834},{"date":"1397/04/26 13:50","price":26985},{"date":"1397/04/26 14:00","price":26677},{"date":"1397/04/26 14:10","price":26681},{"date":"1397/04/26 14:20","price":26976},{"date":"1397/04/26 14:30","price":26985},{"date":"1397/04/26 14:40","price":26892},{"date":"1397/04/26 14:50","price":26751},{"date":"1397/04/26 15:00","price":26766},{"date":"1397/04/26 15:10","price":26698},{"date":"1397/04/26 15:20","price":26879},{"date":"1397/04/26 15:30","price":26772},{"date":"1397/04/26 15:40","price":26744},{"date":"1397/04/26 15:50","price":26516},{"date":"1397/04/26 16:00","price":26621},{"date":"1397/04/26 16:10","price":26610},{"date":"1397/04/26 16:20","price":26667},{"date":"1397/04/26 16:30","price":26659},{"date":"1397/04/26 16:40","price":26771},{"date":"1397/04/26 16:50","price":27095},{"date":"1397/04/26 17:10","price":27098},{"date":"1397/04/26 17:20","price":26794},{"date":"1397/04/26 17:30","price":26705},{"date":"1397/04/26 17:40","price":26748},{"date":"1397/04/26 17:50","price":26866},{"date":"1397/04/26 18:10","price":26824},{"date":"1397/04/26 18:20","price":26866},{"date":"1397/04/26 18:30","price":26818},{"date":"1397/04/26 18:40","price":26868},{"date":"1397/04/26 18:50","price":26901},{"date":"1397/04/26 19:00","price":26711},{"date":"1397/04/26 19:10","price":26727},{"date":"1397/04/26 19:20","price":26768},{"date":"1397/04/26 19:30","price":26698},{"date":"1397/04/26 19:40","price":26775},{"date":"1397/04/26 19:50","price":26828},{"date":"1397/04/26 20:00","price":26712},{"date":"1397/04/26 20:10","price":26771},{"date":"1397/04/26 20:20","price":26751},{"date":"1397/04/26 20:30","price":26828},{"date":"1397/04/26 20:40","price":26858},{"date":"1397/04/26 20:50","price":26914},{"date":"1397/04/26 21:00","price":26921},{"date":"1397/04/26 21:20","price":26894}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398