پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
884
بیشترین: 
932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
918
زمان: 
4/26 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 26 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 تیر 1397 , 918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":899},{"date":"1397/04/26 10:30","price":898},{"date":"1397/04/26 11:00","price":899},{"date":"1397/04/26 11:10","price":898},{"date":"1397/04/26 11:20","price":887},{"date":"1397/04/26 11:30","price":885},{"date":"1397/04/26 11:40","price":884},{"date":"1397/04/26 12:00","price":895},{"date":"1397/04/26 12:10","price":889},{"date":"1397/04/26 12:20","price":891},{"date":"1397/04/26 12:30","price":897},{"date":"1397/04/26 12:40","price":908},{"date":"1397/04/26 13:00","price":921},{"date":"1397/04/26 13:10","price":927},{"date":"1397/04/26 13:20","price":920},{"date":"1397/04/26 13:40","price":924},{"date":"1397/04/26 13:50","price":925},{"date":"1397/04/26 14:00","price":917},{"date":"1397/04/26 14:10","price":919},{"date":"1397/04/26 14:20","price":932},{"date":"1397/04/26 14:30","price":925},{"date":"1397/04/26 14:40","price":923},{"date":"1397/04/26 14:50","price":920},{"date":"1397/04/26 15:00","price":917},{"date":"1397/04/26 15:10","price":915},{"date":"1397/04/26 15:30","price":918},{"date":"1397/04/26 15:40","price":915},{"date":"1397/04/26 15:50","price":910},{"date":"1397/04/26 16:00","price":913},{"date":"1397/04/26 16:10","price":911},{"date":"1397/04/26 16:20","price":914},{"date":"1397/04/26 16:30","price":915},{"date":"1397/04/26 16:40","price":921},{"date":"1397/04/26 16:50","price":928},{"date":"1397/04/26 17:10","price":921},{"date":"1397/04/26 17:20","price":917},{"date":"1397/04/26 17:30","price":916},{"date":"1397/04/26 17:50","price":919},{"date":"1397/04/26 18:10","price":920},{"date":"1397/04/26 18:20","price":919},{"date":"1397/04/26 18:30","price":918},{"date":"1397/04/26 18:40","price":921},{"date":"1397/04/26 18:50","price":919},{"date":"1397/04/26 19:00","price":914},{"date":"1397/04/26 19:10","price":915},{"date":"1397/04/26 19:30","price":914},{"date":"1397/04/26 19:40","price":917},{"date":"1397/04/26 20:00","price":914},{"date":"1397/04/26 20:10","price":916},{"date":"1397/04/26 20:30","price":918},{"date":"1397/04/26 20:40","price":919},{"date":"1397/04/26 20:50","price":920},{"date":"1397/04/26 21:10","price":921},{"date":"1397/04/26 21:20","price":918}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398