پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7810
بیشترین: 
8208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8118
زمان: 
4/26 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 تیر 1397 , 8118 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":7944},{"date":"1397/04/26 10:40","price":7941},{"date":"1397/04/26 10:50","price":7946},{"date":"1397/04/26 11:00","price":7948},{"date":"1397/04/26 11:20","price":7844},{"date":"1397/04/26 11:30","price":7810},{"date":"1397/04/26 11:40","price":7813},{"date":"1397/04/26 12:00","price":7897},{"date":"1397/04/26 12:10","price":7868},{"date":"1397/04/26 12:20","price":7888},{"date":"1397/04/26 12:30","price":7943},{"date":"1397/04/26 12:40","price":7990},{"date":"1397/04/26 12:50","price":8019},{"date":"1397/04/26 13:00","price":8121},{"date":"1397/04/26 13:10","price":8182},{"date":"1397/04/26 13:20","price":8151},{"date":"1397/04/26 13:30","price":8110},{"date":"1397/04/26 13:40","price":8152},{"date":"1397/04/26 13:50","price":8191},{"date":"1397/04/26 14:00","price":8101},{"date":"1397/04/26 14:10","price":8096},{"date":"1397/04/26 14:20","price":8183},{"date":"1397/04/26 14:30","price":8196},{"date":"1397/04/26 14:40","price":8170},{"date":"1397/04/26 14:50","price":8121},{"date":"1397/04/26 15:00","price":8124},{"date":"1397/04/26 15:10","price":8110},{"date":"1397/04/26 15:20","price":8156},{"date":"1397/04/26 15:30","price":8133},{"date":"1397/04/26 15:40","price":8114},{"date":"1397/04/26 15:50","price":8045},{"date":"1397/04/26 16:00","price":8051},{"date":"1397/04/26 16:10","price":8063},{"date":"1397/04/26 16:20","price":8079},{"date":"1397/04/26 16:30","price":8075},{"date":"1397/04/26 16:40","price":8117},{"date":"1397/04/26 16:50","price":8207},{"date":"1397/04/26 17:10","price":8208},{"date":"1397/04/26 17:20","price":8118},{"date":"1397/04/26 17:30","price":8096},{"date":"1397/04/26 17:40","price":8105},{"date":"1397/04/26 17:50","price":8132},{"date":"1397/04/26 18:20","price":8134},{"date":"1397/04/26 18:30","price":8119},{"date":"1397/04/26 18:40","price":8137},{"date":"1397/04/26 18:50","price":8143},{"date":"1397/04/26 19:00","price":8090},{"date":"1397/04/26 19:10","price":8099},{"date":"1397/04/26 19:20","price":8096},{"date":"1397/04/26 19:30","price":8079},{"date":"1397/04/26 19:40","price":8101},{"date":"1397/04/26 19:50","price":8106},{"date":"1397/04/26 20:00","price":8080},{"date":"1397/04/26 20:10","price":8093},{"date":"1397/04/26 20:20","price":8089},{"date":"1397/04/26 20:30","price":8108},{"date":"1397/04/26 20:40","price":8115},{"date":"1397/04/26 20:50","price":8131},{"date":"1397/04/26 21:00","price":8128},{"date":"1397/04/26 21:10","price":8127},{"date":"1397/04/26 21:20","price":8118}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398