پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5307
بیشترین: 
5565
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5503
زمان: 
4/26 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 26 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 26 تیر 1397 , 5503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":5409},{"date":"1397/04/26 10:30","price":5408},{"date":"1397/04/26 10:40","price":5405},{"date":"1397/04/26 10:50","price":5403},{"date":"1397/04/26 11:10","price":5405},{"date":"1397/04/26 11:20","price":5333},{"date":"1397/04/26 11:30","price":5307},{"date":"1397/04/26 11:40","price":5310},{"date":"1397/04/26 12:00","price":5367},{"date":"1397/04/26 12:10","price":5347},{"date":"1397/04/26 12:20","price":5362},{"date":"1397/04/26 12:30","price":5399},{"date":"1397/04/26 12:40","price":5448},{"date":"1397/04/26 12:50","price":5456},{"date":"1397/04/26 13:00","price":5524},{"date":"1397/04/26 13:10","price":5565},{"date":"1397/04/26 13:20","price":5514},{"date":"1397/04/26 13:30","price":5512},{"date":"1397/04/26 13:40","price":5533},{"date":"1397/04/26 13:50","price":5562},{"date":"1397/04/26 14:00","price":5502},{"date":"1397/04/26 14:20","price":5562},{"date":"1397/04/26 14:30","price":5561},{"date":"1397/04/26 14:40","price":5543},{"date":"1397/04/26 14:50","price":5513},{"date":"1397/04/26 15:00","price":5515},{"date":"1397/04/26 15:10","price":5501},{"date":"1397/04/26 15:20","price":5533},{"date":"1397/04/26 15:30","price":5514},{"date":"1397/04/26 15:40","price":5504},{"date":"1397/04/26 15:50","price":5455},{"date":"1397/04/26 16:00","price":5475},{"date":"1397/04/26 16:10","price":5467},{"date":"1397/04/26 16:20","price":5479},{"date":"1397/04/26 16:30","price":5484},{"date":"1397/04/26 16:40","price":5502},{"date":"1397/04/26 16:50","price":5562},{"date":"1397/04/26 17:10","price":5531},{"date":"1397/04/26 17:20","price":5501},{"date":"1397/04/26 17:30","price":5484},{"date":"1397/04/26 17:40","price":5494},{"date":"1397/04/26 17:50","price":5507},{"date":"1397/04/26 18:10","price":5505},{"date":"1397/04/26 18:20","price":5499},{"date":"1397/04/26 18:30","price":5500},{"date":"1397/04/26 18:40","price":5509},{"date":"1397/04/26 18:50","price":5506},{"date":"1397/04/26 19:00","price":5467},{"date":"1397/04/26 19:10","price":5478},{"date":"1397/04/26 19:20","price":5484},{"date":"1397/04/26 19:30","price":5464},{"date":"1397/04/26 19:40","price":5481},{"date":"1397/04/26 19:50","price":5492},{"date":"1397/04/26 20:00","price":5473},{"date":"1397/04/26 20:10","price":5487},{"date":"1397/04/26 20:20","price":5485},{"date":"1397/04/26 20:30","price":5500},{"date":"1397/04/26 20:40","price":5507},{"date":"1397/04/26 20:50","price":5515},{"date":"1397/04/26 21:00","price":5511},{"date":"1397/04/26 21:20","price":5503}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398