پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5778
بیشترین: 
6054
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5993
زمان: 
4/26 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 26 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 تیر 1397 , 5993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":5885},{"date":"1397/04/26 10:30","price":5883},{"date":"1397/04/26 10:40","price":5882},{"date":"1397/04/26 10:50","price":5881},{"date":"1397/04/26 11:10","price":5882},{"date":"1397/04/26 11:20","price":5804},{"date":"1397/04/26 11:30","price":5778},{"date":"1397/04/26 11:40","price":5780},{"date":"1397/04/26 12:00","price":5843},{"date":"1397/04/26 12:10","price":5818},{"date":"1397/04/26 12:20","price":5829},{"date":"1397/04/26 12:30","price":5871},{"date":"1397/04/26 12:40","price":5909},{"date":"1397/04/26 12:50","price":5929},{"date":"1397/04/26 13:00","price":6003},{"date":"1397/04/26 13:10","price":6045},{"date":"1397/04/26 13:20","price":6022},{"date":"1397/04/26 13:30","price":5990},{"date":"1397/04/26 13:40","price":6011},{"date":"1397/04/26 13:50","price":6043},{"date":"1397/04/26 14:00","price":5978},{"date":"1397/04/26 14:20","price":6045},{"date":"1397/04/26 14:30","price":6054},{"date":"1397/04/26 14:40","price":6033},{"date":"1397/04/26 14:50","price":5991},{"date":"1397/04/26 15:00","price":5994},{"date":"1397/04/26 15:10","price":5978},{"date":"1397/04/26 15:20","price":6011},{"date":"1397/04/26 15:30","price":5988},{"date":"1397/04/26 15:40","price":5981},{"date":"1397/04/26 15:50","price":5928},{"date":"1397/04/26 16:00","price":5931},{"date":"1397/04/26 16:10","price":5938},{"date":"1397/04/26 16:20","price":5955},{"date":"1397/04/26 16:30","price":5952},{"date":"1397/04/26 16:40","price":5981},{"date":"1397/04/26 16:50","price":6049},{"date":"1397/04/26 17:10","price":6048},{"date":"1397/04/26 17:20","price":5981},{"date":"1397/04/26 17:30","price":5965},{"date":"1397/04/26 17:40","price":5974},{"date":"1397/04/26 17:50","price":5990},{"date":"1397/04/26 18:10","price":5984},{"date":"1397/04/26 18:20","price":5993},{"date":"1397/04/26 18:30","price":5981},{"date":"1397/04/26 18:40","price":5990},{"date":"1397/04/26 18:50","price":5993},{"date":"1397/04/26 19:00","price":5959},{"date":"1397/04/26 19:10","price":5968},{"date":"1397/04/26 19:20","price":5964},{"date":"1397/04/26 19:30","price":5952},{"date":"1397/04/26 19:40","price":5970},{"date":"1397/04/26 19:50","price":5979},{"date":"1397/04/26 20:00","price":5958},{"date":"1397/04/26 20:10","price":5973},{"date":"1397/04/26 20:20","price":5969},{"date":"1397/04/26 20:30","price":5984},{"date":"1397/04/26 20:40","price":5990},{"date":"1397/04/26 20:50","price":6002},{"date":"1397/04/26 21:00","price":5999},{"date":"1397/04/26 21:20","price":5993}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398