پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5926
بیشترین: 
6215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6144
زمان: 
4/26 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 26 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 تیر 1397 , 6144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":6032},{"date":"1397/04/26 10:30","price":6031},{"date":"1397/04/26 10:40","price":6030},{"date":"1397/04/26 10:50","price":6033},{"date":"1397/04/26 11:10","price":6032},{"date":"1397/04/26 11:20","price":5955},{"date":"1397/04/26 11:30","price":5926},{"date":"1397/04/26 11:40","price":5929},{"date":"1397/04/26 12:00","price":5990},{"date":"1397/04/26 12:10","price":5971},{"date":"1397/04/26 12:20","price":5981},{"date":"1397/04/26 12:30","price":6026},{"date":"1397/04/26 12:40","price":6064},{"date":"1397/04/26 12:50","price":6086},{"date":"1397/04/26 13:00","price":6162},{"date":"1397/04/26 13:10","price":6205},{"date":"1397/04/26 13:20","price":6179},{"date":"1397/04/26 13:30","price":6149},{"date":"1397/04/26 13:40","price":6170},{"date":"1397/04/26 13:50","price":6201},{"date":"1397/04/26 14:00","price":6135},{"date":"1397/04/26 14:10","price":6137},{"date":"1397/04/26 14:20","price":6204},{"date":"1397/04/26 14:30","price":6215},{"date":"1397/04/26 14:40","price":6192},{"date":"1397/04/26 14:50","price":6150},{"date":"1397/04/26 15:00","price":6151},{"date":"1397/04/26 15:10","price":6132},{"date":"1397/04/26 15:20","price":6170},{"date":"1397/04/26 15:30","price":6148},{"date":"1397/04/26 15:40","price":6143},{"date":"1397/04/26 15:50","price":6088},{"date":"1397/04/26 16:00","price":6089},{"date":"1397/04/26 16:10","price":6098},{"date":"1397/04/26 16:20","price":6115},{"date":"1397/04/26 16:40","price":6140},{"date":"1397/04/26 16:50","price":6208},{"date":"1397/04/26 17:10","price":6205},{"date":"1397/04/26 17:20","price":6140},{"date":"1397/04/26 17:30","price":6132},{"date":"1397/04/26 17:40","price":6135},{"date":"1397/04/26 17:50","price":6147},{"date":"1397/04/26 18:10","price":6142},{"date":"1397/04/26 18:20","price":6148},{"date":"1397/04/26 18:30","price":6142},{"date":"1397/04/26 18:40","price":6148},{"date":"1397/04/26 18:50","price":6152},{"date":"1397/04/26 19:00","price":6114},{"date":"1397/04/26 19:10","price":6121},{"date":"1397/04/26 19:20","price":6117},{"date":"1397/04/26 19:30","price":6114},{"date":"1397/04/26 19:40","price":6126},{"date":"1397/04/26 19:50","price":6136},{"date":"1397/04/26 20:00","price":6112},{"date":"1397/04/26 20:10","price":6126},{"date":"1397/04/26 20:20","price":6120},{"date":"1397/04/26 20:30","price":6135},{"date":"1397/04/26 20:40","price":6139},{"date":"1397/04/26 20:50","price":6151},{"date":"1397/04/26 21:00","price":6148},{"date":"1397/04/26 21:10","price":6150},{"date":"1397/04/26 21:20","price":6144}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398