پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
691
بیشترین: 
725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
719
زمان: 
4/26 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 26 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 تیر 1397 , 719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":704},{"date":"1397/04/26 11:20","price":695},{"date":"1397/04/26 11:30","price":691},{"date":"1397/04/26 11:40","price":692},{"date":"1397/04/26 12:00","price":699},{"date":"1397/04/26 12:10","price":697},{"date":"1397/04/26 12:20","price":699},{"date":"1397/04/26 12:30","price":704},{"date":"1397/04/26 12:40","price":708},{"date":"1397/04/26 12:50","price":711},{"date":"1397/04/26 13:00","price":720},{"date":"1397/04/26 13:10","price":725},{"date":"1397/04/26 13:20","price":719},{"date":"1397/04/26 13:30","price":718},{"date":"1397/04/26 13:40","price":721},{"date":"1397/04/26 13:50","price":725},{"date":"1397/04/26 14:00","price":716},{"date":"1397/04/26 14:10","price":717},{"date":"1397/04/26 14:20","price":725},{"date":"1397/04/26 14:40","price":722},{"date":"1397/04/26 14:50","price":719},{"date":"1397/04/26 15:10","price":717},{"date":"1397/04/26 15:20","price":721},{"date":"1397/04/26 15:30","price":719},{"date":"1397/04/26 15:40","price":718},{"date":"1397/04/26 15:50","price":712},{"date":"1397/04/26 16:00","price":714},{"date":"1397/04/26 16:10","price":712},{"date":"1397/04/26 16:20","price":714},{"date":"1397/04/26 16:40","price":717},{"date":"1397/04/26 16:50","price":725},{"date":"1397/04/26 17:20","price":717},{"date":"1397/04/26 17:30","price":715},{"date":"1397/04/26 17:40","price":716},{"date":"1397/04/26 17:50","price":719},{"date":"1397/04/26 18:10","price":718},{"date":"1397/04/26 18:20","price":719},{"date":"1397/04/26 18:30","price":717},{"date":"1397/04/26 18:40","price":719},{"date":"1397/04/26 18:50","price":720},{"date":"1397/04/26 19:00","price":715},{"date":"1397/04/26 19:20","price":717},{"date":"1397/04/26 19:30","price":714},{"date":"1397/04/26 19:40","price":716},{"date":"1397/04/26 19:50","price":717},{"date":"1397/04/26 20:00","price":714},{"date":"1397/04/26 20:10","price":716},{"date":"1397/04/26 20:20","price":715},{"date":"1397/04/26 20:30","price":717},{"date":"1397/04/26 20:40","price":718},{"date":"1397/04/26 20:50","price":720},{"date":"1397/04/26 21:20","price":719}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398