پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1163
بیشترین: 
1221
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1209
زمان: 
4/26 21:20
قیمت یوان چین امروز 26 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 تیر 1397 , 1209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":1185},{"date":"1397/04/26 10:30","price":1184},{"date":"1397/04/26 10:50","price":1185},{"date":"1397/04/26 11:00","price":1184},{"date":"1397/04/26 11:10","price":1185},{"date":"1397/04/26 11:20","price":1168},{"date":"1397/04/26 11:30","price":1163},{"date":"1397/04/26 11:40","price":1164},{"date":"1397/04/26 12:00","price":1176},{"date":"1397/04/26 12:10","price":1172},{"date":"1397/04/26 12:20","price":1174},{"date":"1397/04/26 12:30","price":1183},{"date":"1397/04/26 12:40","price":1191},{"date":"1397/04/26 12:50","price":1196},{"date":"1397/04/26 13:00","price":1210},{"date":"1397/04/26 13:10","price":1219},{"date":"1397/04/26 13:20","price":1214},{"date":"1397/04/26 13:30","price":1208},{"date":"1397/04/26 13:40","price":1212},{"date":"1397/04/26 13:50","price":1220},{"date":"1397/04/26 14:00","price":1205},{"date":"1397/04/26 14:10","price":1206},{"date":"1397/04/26 14:20","price":1218},{"date":"1397/04/26 14:40","price":1216},{"date":"1397/04/26 14:50","price":1208},{"date":"1397/04/26 15:10","price":1206},{"date":"1397/04/26 15:20","price":1212},{"date":"1397/04/26 15:30","price":1208},{"date":"1397/04/26 15:40","price":1207},{"date":"1397/04/26 15:50","price":1196},{"date":"1397/04/26 16:00","price":1200},{"date":"1397/04/26 16:10","price":1198},{"date":"1397/04/26 16:20","price":1203},{"date":"1397/04/26 16:30","price":1201},{"date":"1397/04/26 16:40","price":1207},{"date":"1397/04/26 16:50","price":1221},{"date":"1397/04/26 17:20","price":1207},{"date":"1397/04/26 17:30","price":1204},{"date":"1397/04/26 17:40","price":1206},{"date":"1397/04/26 17:50","price":1210},{"date":"1397/04/26 18:10","price":1208},{"date":"1397/04/26 18:20","price":1209},{"date":"1397/04/26 18:30","price":1208},{"date":"1397/04/26 18:40","price":1209},{"date":"1397/04/26 18:50","price":1210},{"date":"1397/04/26 19:00","price":1203},{"date":"1397/04/26 19:30","price":1202},{"date":"1397/04/26 19:40","price":1204},{"date":"1397/04/26 19:50","price":1207},{"date":"1397/04/26 20:00","price":1201},{"date":"1397/04/26 20:10","price":1204},{"date":"1397/04/26 20:20","price":1202},{"date":"1397/04/26 20:30","price":1206},{"date":"1397/04/26 20:40","price":1207},{"date":"1397/04/26 20:50","price":1210},{"date":"1397/04/26 21:20","price":1209}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398