پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1603
بیشترین: 
1695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1692
زمان: 
4/26 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 26 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 تیر 1397 , 1692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":1637},{"date":"1397/04/26 10:30","price":1636},{"date":"1397/04/26 10:40","price":1635},{"date":"1397/04/26 11:00","price":1634},{"date":"1397/04/26 11:10","price":1635},{"date":"1397/04/26 11:20","price":1612},{"date":"1397/04/26 11:30","price":1607},{"date":"1397/04/26 11:40","price":1603},{"date":"1397/04/26 12:00","price":1625},{"date":"1397/04/26 12:10","price":1613},{"date":"1397/04/26 12:20","price":1618},{"date":"1397/04/26 12:30","price":1630},{"date":"1397/04/26 12:40","price":1652},{"date":"1397/04/26 12:50","price":1651},{"date":"1397/04/26 13:00","price":1674},{"date":"1397/04/26 13:10","price":1683},{"date":"1397/04/26 13:20","price":1671},{"date":"1397/04/26 13:40","price":1679},{"date":"1397/04/26 13:50","price":1682},{"date":"1397/04/26 14:00","price":1664},{"date":"1397/04/26 14:10","price":1669},{"date":"1397/04/26 14:20","price":1692},{"date":"1397/04/26 14:30","price":1681},{"date":"1397/04/26 14:40","price":1678},{"date":"1397/04/26 14:50","price":1670},{"date":"1397/04/26 15:00","price":1665},{"date":"1397/04/26 15:10","price":1662},{"date":"1397/04/26 15:20","price":1663},{"date":"1397/04/26 15:30","price":1668},{"date":"1397/04/26 15:40","price":1662},{"date":"1397/04/26 15:50","price":1654},{"date":"1397/04/26 16:00","price":1658},{"date":"1397/04/26 16:10","price":1656},{"date":"1397/04/26 16:20","price":1660},{"date":"1397/04/26 16:30","price":1661},{"date":"1397/04/26 16:40","price":1673},{"date":"1397/04/26 16:50","price":1686},{"date":"1397/04/26 17:10","price":1676},{"date":"1397/04/26 17:20","price":1671},{"date":"1397/04/26 17:30","price":1668},{"date":"1397/04/26 17:50","price":1674},{"date":"1397/04/26 18:10","price":1677},{"date":"1397/04/26 18:20","price":1675},{"date":"1397/04/26 18:40","price":1685},{"date":"1397/04/26 18:50","price":1681},{"date":"1397/04/26 19:00","price":1674},{"date":"1397/04/26 19:10","price":1677},{"date":"1397/04/26 19:20","price":1673},{"date":"1397/04/26 19:40","price":1680},{"date":"1397/04/26 19:50","price":1686},{"date":"1397/04/26 20:00","price":1683},{"date":"1397/04/26 20:10","price":1687},{"date":"1397/04/26 20:20","price":1689},{"date":"1397/04/26 20:30","price":1691},{"date":"1397/04/26 20:40","price":1692},{"date":"1397/04/26 20:50","price":1694},{"date":"1397/04/26 21:00","price":1695},{"date":"1397/04/26 21:20","price":1692}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398