پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2117
بیشترین: 
2224
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2208
زمان: 
4/26 21:20
قیمت درهم امارات امروز 26 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 26 تیر 1397 , 2208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":2155},{"date":"1397/04/26 10:40","price":2154},{"date":"1397/04/26 10:50","price":2155},{"date":"1397/04/26 11:00","price":2156},{"date":"1397/04/26 11:10","price":2154},{"date":"1397/04/26 11:20","price":2126},{"date":"1397/04/26 11:30","price":2117},{"date":"1397/04/26 12:00","price":2140},{"date":"1397/04/26 12:10","price":2132},{"date":"1397/04/26 12:20","price":2136},{"date":"1397/04/26 12:30","price":2152},{"date":"1397/04/26 12:40","price":2165},{"date":"1397/04/26 12:50","price":2174},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2200},{"date":"1397/04/26 13:10","price":2216},{"date":"1397/04/26 13:20","price":2208},{"date":"1397/04/26 13:30","price":2196},{"date":"1397/04/26 13:40","price":2204},{"date":"1397/04/26 13:50","price":2216},{"date":"1397/04/26 14:00","price":2191},{"date":"1397/04/26 14:10","price":2192},{"date":"1397/04/26 14:20","price":2216},{"date":"1397/04/26 14:30","price":2220},{"date":"1397/04/26 14:40","price":2212},{"date":"1397/04/26 14:50","price":2197},{"date":"1397/04/26 15:00","price":2198},{"date":"1397/04/26 15:10","price":2193},{"date":"1397/04/26 15:20","price":2207},{"date":"1397/04/26 15:30","price":2200},{"date":"1397/04/26 15:40","price":2197},{"date":"1397/04/26 15:50","price":2178},{"date":"1397/04/26 16:10","price":2183},{"date":"1397/04/26 16:20","price":2189},{"date":"1397/04/26 16:30","price":2188},{"date":"1397/04/26 16:40","price":2199},{"date":"1397/04/26 16:50","price":2224},{"date":"1397/04/26 17:20","price":2199},{"date":"1397/04/26 17:30","price":2193},{"date":"1397/04/26 17:40","price":2197},{"date":"1397/04/26 17:50","price":2205},{"date":"1397/04/26 18:10","price":2203},{"date":"1397/04/26 18:20","price":2205},{"date":"1397/04/26 18:30","price":2202},{"date":"1397/04/26 18:40","price":2206},{"date":"1397/04/26 18:50","price":2209},{"date":"1397/04/26 19:00","price":2194},{"date":"1397/04/26 19:10","price":2195},{"date":"1397/04/26 19:20","price":2196},{"date":"1397/04/26 19:30","price":2192},{"date":"1397/04/26 19:40","price":2199},{"date":"1397/04/26 19:50","price":2203},{"date":"1397/04/26 20:00","price":2194},{"date":"1397/04/26 20:10","price":2199},{"date":"1397/04/26 20:20","price":2196},{"date":"1397/04/26 20:30","price":2203},{"date":"1397/04/26 20:40","price":2205},{"date":"1397/04/26 20:50","price":2210},{"date":"1397/04/26 21:10","price":2211},{"date":"1397/04/26 21:20","price":2208}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398