پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10302
بیشترین: 
10794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10663
زمان: 
4/26 21:20
قیمت پوند امروز 26 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 26 تیر 1397 , 10663 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":10484},{"date":"1397/04/26 10:30","price":10483},{"date":"1397/04/26 11:10","price":10487},{"date":"1397/04/26 11:20","price":10350},{"date":"1397/04/26 11:30","price":10302},{"date":"1397/04/26 11:40","price":10312},{"date":"1397/04/26 12:00","price":10418},{"date":"1397/04/26 12:10","price":10381},{"date":"1397/04/26 12:20","price":10396},{"date":"1397/04/26 12:30","price":10466},{"date":"1397/04/26 12:40","price":10537},{"date":"1397/04/26 12:50","price":10576},{"date":"1397/04/26 13:00","price":10702},{"date":"1397/04/26 13:10","price":10776},{"date":"1397/04/26 13:20","price":10742},{"date":"1397/04/26 13:30","price":10691},{"date":"1397/04/26 13:40","price":10741},{"date":"1397/04/26 13:50","price":10794},{"date":"1397/04/26 14:00","price":10675},{"date":"1397/04/26 14:10","price":10676},{"date":"1397/04/26 14:20","price":10786},{"date":"1397/04/26 14:30","price":10787},{"date":"1397/04/26 14:40","price":10751},{"date":"1397/04/26 14:50","price":10699},{"date":"1397/04/26 15:00","price":10700},{"date":"1397/04/26 15:10","price":10673},{"date":"1397/04/26 15:20","price":10738},{"date":"1397/04/26 15:30","price":10704},{"date":"1397/04/26 15:40","price":10689},{"date":"1397/04/26 15:50","price":10597},{"date":"1397/04/26 16:00","price":10626},{"date":"1397/04/26 16:10","price":10588},{"date":"1397/04/26 16:20","price":10615},{"date":"1397/04/26 16:30","price":10607},{"date":"1397/04/26 16:40","price":10666},{"date":"1397/04/26 16:50","price":10781},{"date":"1397/04/26 17:10","price":10775},{"date":"1397/04/26 17:20","price":10651},{"date":"1397/04/26 17:30","price":10621},{"date":"1397/04/26 17:40","price":10628},{"date":"1397/04/26 17:50","price":10649},{"date":"1397/04/26 18:10","price":10652},{"date":"1397/04/26 18:20","price":10664},{"date":"1397/04/26 18:30","price":10646},{"date":"1397/04/26 18:40","price":10672},{"date":"1397/04/26 18:50","price":10678},{"date":"1397/04/26 19:00","price":10608},{"date":"1397/04/26 19:10","price":10617},{"date":"1397/04/26 19:20","price":10630},{"date":"1397/04/26 19:30","price":10596},{"date":"1397/04/26 19:40","price":10628},{"date":"1397/04/26 19:50","price":10658},{"date":"1397/04/26 20:00","price":10616},{"date":"1397/04/26 20:10","price":10634},{"date":"1397/04/26 20:20","price":10636},{"date":"1397/04/26 20:30","price":10657},{"date":"1397/04/26 20:40","price":10665},{"date":"1397/04/26 20:50","price":10686},{"date":"1397/04/26 21:00","price":10676},{"date":"1397/04/26 21:10","price":10680},{"date":"1397/04/26 21:20","price":10663}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398