پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9118
بیشترین: 
9564
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9460
زمان: 
4/26 21:20
قیمت یورو امروز 26 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 26 تیر 1397 , 9460 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:20","price":9272},{"date":"1397/04/26 10:30","price":9271},{"date":"1397/04/26 10:50","price":9273},{"date":"1397/04/26 11:00","price":9276},{"date":"1397/04/26 11:10","price":9269},{"date":"1397/04/26 11:20","price":9153},{"date":"1397/04/26 11:30","price":9118},{"date":"1397/04/26 11:40","price":9123},{"date":"1397/04/26 12:00","price":9223},{"date":"1397/04/26 12:10","price":9190},{"date":"1397/04/26 12:20","price":9206},{"date":"1397/04/26 12:30","price":9272},{"date":"1397/04/26 12:40","price":9327},{"date":"1397/04/26 12:50","price":9370},{"date":"1397/04/26 13:00","price":9479},{"date":"1397/04/26 13:10","price":9550},{"date":"1397/04/26 13:20","price":9515},{"date":"1397/04/26 13:30","price":9461},{"date":"1397/04/26 13:40","price":9497},{"date":"1397/04/26 13:50","price":9554},{"date":"1397/04/26 14:00","price":9448},{"date":"1397/04/26 14:10","price":9454},{"date":"1397/04/26 14:20","price":9555},{"date":"1397/04/26 14:30","price":9549},{"date":"1397/04/26 14:40","price":9519},{"date":"1397/04/26 14:50","price":9470},{"date":"1397/04/26 15:10","price":9448},{"date":"1397/04/26 15:20","price":9508},{"date":"1397/04/26 15:30","price":9473},{"date":"1397/04/26 15:40","price":9459},{"date":"1397/04/26 15:50","price":9377},{"date":"1397/04/26 16:00","price":9406},{"date":"1397/04/26 16:10","price":9399},{"date":"1397/04/26 16:20","price":9416},{"date":"1397/04/26 16:30","price":9408},{"date":"1397/04/26 16:40","price":9457},{"date":"1397/04/26 16:50","price":9564},{"date":"1397/04/26 17:10","price":9559},{"date":"1397/04/26 17:20","price":9455},{"date":"1397/04/26 17:30","price":9427},{"date":"1397/04/26 17:40","price":9445},{"date":"1397/04/26 17:50","price":9475},{"date":"1397/04/26 18:10","price":9461},{"date":"1397/04/26 18:20","price":9476},{"date":"1397/04/26 18:30","price":9458},{"date":"1397/04/26 18:40","price":9478},{"date":"1397/04/26 18:50","price":9490},{"date":"1397/04/26 19:00","price":9418},{"date":"1397/04/26 19:10","price":9423},{"date":"1397/04/26 19:20","price":9450},{"date":"1397/04/26 19:30","price":9416},{"date":"1397/04/26 19:40","price":9439},{"date":"1397/04/26 19:50","price":9455},{"date":"1397/04/26 20:00","price":9416},{"date":"1397/04/26 20:10","price":9437},{"date":"1397/04/26 20:20","price":9428},{"date":"1397/04/26 20:30","price":9460},{"date":"1397/04/26 20:40","price":9467},{"date":"1397/04/26 20:50","price":9477},{"date":"1397/04/26 21:00","price":9482},{"date":"1397/04/26 21:10","price":9469},{"date":"1397/04/26 21:20","price":9460}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398