پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
305660
بیشترین: 
315820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315390
زمان: 
4/26 22:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 26 تیر 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 26 تیر 1397 , 315390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:15","price":307630},{"date":"1397/04/26 10:45","price":307600},{"date":"1397/04/26 11:05","price":307700},{"date":"1397/04/26 11:25","price":307660},{"date":"1397/04/26 11:35","price":306310},{"date":"1397/04/26 11:40","price":305660},{"date":"1397/04/26 11:55","price":306900},{"date":"1397/04/26 12:05","price":308430},{"date":"1397/04/26 12:15","price":307820},{"date":"1397/04/26 12:25","price":310280},{"date":"1397/04/26 12:35","price":312590},{"date":"1397/04/26 12:45","price":312440},{"date":"1397/04/26 12:55","price":313670},{"date":"1397/04/26 13:05","price":314590},{"date":"1397/04/26 13:15","price":312740},{"date":"1397/04/26 13:30","price":313360},{"date":"1397/04/26 13:35","price":312440},{"date":"1397/04/26 13:45","price":314440},{"date":"1397/04/26 13:55","price":313670},{"date":"1397/04/26 14:05","price":313330},{"date":"1397/04/26 14:15","price":314560},{"date":"1397/04/26 14:25","price":315820},{"date":"1397/04/26 14:40","price":314280},{"date":"1397/04/26 14:50","price":313510},{"date":"1397/04/26 14:55","price":314280},{"date":"1397/04/26 15:05","price":313670},{"date":"1397/04/26 15:15","price":314010},{"date":"1397/04/26 15:25","price":313790},{"date":"1397/04/26 15:40","price":313940},{"date":"1397/04/26 15:45","price":312440},{"date":"1397/04/26 15:55","price":312410},{"date":"1397/04/26 16:05","price":312280},{"date":"1397/04/26 16:15","price":313510},{"date":"1397/04/26 16:25","price":313700},{"date":"1397/04/26 16:35","price":313970},{"date":"1397/04/26 16:45","price":314250},{"date":"1397/04/26 16:50","price":315050},{"date":"1397/04/26 17:05","price":314740},{"date":"1397/04/26 17:15","price":313670},{"date":"1397/04/26 17:25","price":314740},{"date":"1397/04/26 17:35","price":314280},{"date":"1397/04/26 17:45","price":314130},{"date":"1397/04/26 17:55","price":313640},{"date":"1397/04/26 18:05","price":313080},{"date":"1397/04/26 18:15","price":313050},{"date":"1397/04/26 18:25","price":313020},{"date":"1397/04/26 18:35","price":313210},{"date":"1397/04/26 18:45","price":313640},{"date":"1397/04/26 18:55","price":313850},{"date":"1397/04/26 19:05","price":313790},{"date":"1397/04/26 19:15","price":313640},{"date":"1397/04/26 19:25","price":313480},{"date":"1397/04/26 19:35","price":313360},{"date":"1397/04/26 19:45","price":313240},{"date":"1397/04/26 19:55","price":313330},{"date":"1397/04/26 20:05","price":313360},{"date":"1397/04/26 20:25","price":313850},{"date":"1397/04/26 20:35","price":313670},{"date":"1397/04/26 20:45","price":314130},{"date":"1397/04/26 20:55","price":314560},{"date":"1397/04/26 21:05","price":314130},{"date":"1397/04/26 21:15","price":314250},{"date":"1397/04/26 21:25","price":314310},{"date":"1397/04/26 21:35","price":314900},{"date":"1397/04/26 22:05","price":314960},{"date":"1397/04/26 22:15","price":315330},{"date":"1397/04/26 22:35","price":315390}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398