پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
229250
بیشترین: 
236870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
236550
زمان: 
4/26 22:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 26 تیر 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 26 تیر 1397 , 236550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 10:15","price":230730},{"date":"1397/04/26 10:45","price":230700},{"date":"1397/04/26 11:05","price":230770},{"date":"1397/04/26 11:25","price":230750},{"date":"1397/04/26 11:35","price":229740},{"date":"1397/04/26 11:40","price":229250},{"date":"1397/04/26 11:55","price":230170},{"date":"1397/04/26 12:05","price":231330},{"date":"1397/04/26 12:15","price":230870},{"date":"1397/04/26 12:25","price":232710},{"date":"1397/04/26 12:35","price":234440},{"date":"1397/04/26 12:45","price":234330},{"date":"1397/04/26 12:55","price":235250},{"date":"1397/04/26 13:05","price":235950},{"date":"1397/04/26 13:15","price":234560},{"date":"1397/04/26 13:30","price":235020},{"date":"1397/04/26 13:35","price":234330},{"date":"1397/04/26 13:45","price":235830},{"date":"1397/04/26 13:55","price":235250},{"date":"1397/04/26 14:05","price":235000},{"date":"1397/04/26 14:15","price":235920},{"date":"1397/04/26 14:25","price":236870},{"date":"1397/04/26 14:40","price":235710},{"date":"1397/04/26 14:50","price":235140},{"date":"1397/04/26 14:55","price":235710},{"date":"1397/04/26 15:05","price":235250},{"date":"1397/04/26 15:15","price":235510},{"date":"1397/04/26 15:25","price":235350},{"date":"1397/04/26 15:40","price":235460},{"date":"1397/04/26 15:45","price":234330},{"date":"1397/04/26 15:55","price":234310},{"date":"1397/04/26 16:05","price":234210},{"date":"1397/04/26 16:15","price":235140},{"date":"1397/04/26 16:25","price":235280},{"date":"1397/04/26 16:35","price":235480},{"date":"1397/04/26 16:45","price":235690},{"date":"1397/04/26 16:50","price":236290},{"date":"1397/04/26 17:05","price":236060},{"date":"1397/04/26 17:15","price":235250},{"date":"1397/04/26 17:25","price":236060},{"date":"1397/04/26 17:35","price":235710},{"date":"1397/04/26 17:45","price":235600},{"date":"1397/04/26 17:55","price":235230},{"date":"1397/04/26 18:05","price":234810},{"date":"1397/04/26 18:15","price":234790},{"date":"1397/04/26 18:25","price":234770},{"date":"1397/04/26 18:35","price":234910},{"date":"1397/04/26 18:45","price":235230},{"date":"1397/04/26 18:55","price":235390},{"date":"1397/04/26 19:05","price":235350},{"date":"1397/04/26 19:15","price":235230},{"date":"1397/04/26 19:25","price":235110},{"date":"1397/04/26 19:35","price":235020},{"date":"1397/04/26 19:45","price":234930},{"date":"1397/04/26 19:55","price":235000},{"date":"1397/04/26 20:05","price":235020},{"date":"1397/04/26 20:25","price":235390},{"date":"1397/04/26 20:35","price":235250},{"date":"1397/04/26 20:45","price":235600},{"date":"1397/04/26 20:55","price":235920},{"date":"1397/04/26 21:05","price":235600},{"date":"1397/04/26 21:15","price":235690},{"date":"1397/04/26 21:25","price":235740},{"date":"1397/04/26 21:35","price":236180},{"date":"1397/04/26 22:05","price":236220},{"date":"1397/04/26 22:15","price":236500},{"date":"1397/04/26 22:35","price":236550}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398