کمترین: 
2552.1
بیشترین: 
2552.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2552.1
زمان: 
4/26 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 26 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 تیر 1397 , 2552.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":2552.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398