کمترین: 
13060.6
بیشترین: 
13060.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13060.6
زمان: 
4/26 09:20
قیمت بات تایلند امروز 26 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 26 تیر 1397 , 13060.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":13060.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398