کمترین: 
364.6
بیشترین: 
364.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
364.6
زمان: 
4/26 09:20
قیمت دینار عراق امروز 26 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 26 تیر 1397 , 364.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":364.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398