کمترین: 
1192.9
بیشترین: 
1192.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1192.9
زمان: 
4/26 09:20
قیمت ریال قطر امروز 26 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 26 تیر 1397 , 1192.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":1192.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398