کمترین: 
492.8
بیشترین: 
492.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
492.8
زمان: 
4/26 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 26 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 تیر 1397 , 492.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":492.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398