کمترین: 
4357.3
بیشترین: 
4357.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4357.3
زمان: 
4/26 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 تیر 1397 , 4357.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":4357.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398