کمترین: 
3863.1
بیشترین: 
3863.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3863.1
زمان: 
4/26 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 26 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 تیر 1397 , 3863.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 09:20","price":3863.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398