کمترین: 
462.47
بیشترین: 
472.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
467.49
زمان: 
4/26 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 تیر 1397 , 467.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 01:00","price":472.67},{"date":"1397/04/26 04:00","price":472},{"date":"1397/04/26 07:00","price":471.41},{"date":"1397/04/26 10:00","price":471.51},{"date":"1397/04/26 11:00","price":466},{"date":"1397/04/26 13:00","price":467},{"date":"1397/04/26 16:00","price":468.95},{"date":"1397/04/26 19:00","price":462.47},{"date":"1397/04/26 22:00","price":467.49}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398