پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1013200
بیشترین: 
1065600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1054000
زمان: 
4/26 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 26 تیر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 26 تیر 1397 , 1054000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:05","price":1029100},{"date":"1397/04/26 00:15","price":1029000},{"date":"1397/04/26 00:25","price":1028900},{"date":"1397/04/26 00:45","price":1029000},{"date":"1397/04/26 00:55","price":1028900},{"date":"1397/04/26 01:45","price":1029000},{"date":"1397/04/26 03:15","price":1028900},{"date":"1397/04/26 03:25","price":1029000},{"date":"1397/04/26 04:05","price":1028900},{"date":"1397/04/26 04:15","price":1029000},{"date":"1397/04/26 04:25","price":1028900},{"date":"1397/04/26 04:45","price":1029000},{"date":"1397/04/26 05:10","price":1028900},{"date":"1397/04/26 05:25","price":1029000},{"date":"1397/04/26 05:35","price":1028900},{"date":"1397/04/26 05:55","price":1029000},{"date":"1397/04/26 06:20","price":1028900},{"date":"1397/04/26 06:25","price":1029000},{"date":"1397/04/26 06:35","price":1029100},{"date":"1397/04/26 06:45","price":1028900},{"date":"1397/04/26 07:05","price":1029000},{"date":"1397/04/26 07:15","price":1028900},{"date":"1397/04/26 07:25","price":1029000},{"date":"1397/04/26 07:45","price":1028900},{"date":"1397/04/26 07:55","price":1029000},{"date":"1397/04/26 08:05","price":1028900},{"date":"1397/04/26 08:15","price":1029000},{"date":"1397/04/26 08:25","price":1028900},{"date":"1397/04/26 08:35","price":1028800},{"date":"1397/04/26 08:45","price":1029000},{"date":"1397/04/26 08:55","price":1028900},{"date":"1397/04/26 09:05","price":1029000},{"date":"1397/04/26 09:15","price":1028900},{"date":"1397/04/26 09:55","price":1029000},{"date":"1397/04/26 10:05","price":1028800},{"date":"1397/04/26 10:15","price":1028900},{"date":"1397/04/26 10:25","price":1029000},{"date":"1397/04/26 10:35","price":1028900},{"date":"1397/04/26 10:55","price":1029000},{"date":"1397/04/26 11:15","price":1015800},{"date":"1397/04/26 11:25","price":1014100},{"date":"1397/04/26 11:35","price":1013200},{"date":"1397/04/26 11:40","price":1015900},{"date":"1397/04/26 11:55","price":1023400},{"date":"1397/04/26 12:05","price":1018400},{"date":"1397/04/26 12:15","price":1023400},{"date":"1397/04/26 12:25","price":1029000},{"date":"1397/04/26 12:35","price":1042000},{"date":"1397/04/26 12:55","price":1057000},{"date":"1397/04/26 13:05","price":1063700},{"date":"1397/04/26 13:15","price":1056900},{"date":"1397/04/26 13:30","price":1055100},{"date":"1397/04/26 13:35","price":1058800},{"date":"1397/04/26 13:45","price":1047700},{"date":"1397/04/26 13:55","price":1048900},{"date":"1397/04/26 14:05","price":1050800},{"date":"1397/04/26 14:15","price":1065600},{"date":"1397/04/26 14:25","price":1058100},{"date":"1397/04/26 14:40","price":1056300},{"date":"1397/04/26 14:50","price":1052300},{"date":"1397/04/26 14:55","price":1048500},{"date":"1397/04/26 15:05","price":1046700},{"date":"1397/04/26 15:15","price":1051500},{"date":"1397/04/26 15:25","price":1049500},{"date":"1397/04/26 15:40","price":1049600},{"date":"1397/04/26 15:45","price":1040400},{"date":"1397/04/26 15:55","price":1043900},{"date":"1397/04/26 16:05","price":1042300},{"date":"1397/04/26 16:15","price":1046700},{"date":"1397/04/26 16:25","price":1045900},{"date":"1397/04/26 16:35","price":1053300},{"date":"1397/04/26 16:45","price":1055800},{"date":"1397/04/26 16:50","price":1060700},{"date":"1397/04/26 17:05","price":1052800},{"date":"1397/04/26 17:15","price":1049100},{"date":"1397/04/26 17:25","price":1047400},{"date":"1397/04/26 17:35","price":1049000},{"date":"1397/04/26 17:45","price":1050700},{"date":"1397/04/26 17:55","price":1049400},{"date":"1397/04/26 18:05","price":1047300},{"date":"1397/04/26 18:15","price":1043600},{"date":"1397/04/26 18:25","price":1043100},{"date":"1397/04/26 18:35","price":1046600},{"date":"1397/04/26 18:45","price":1046400},{"date":"1397/04/26 18:55","price":1039700},{"date":"1397/04/26 19:05","price":1040300},{"date":"1397/04/26 19:15","price":1036400},{"date":"1397/04/26 19:25","price":1037500},{"date":"1397/04/26 19:35","price":1038900},{"date":"1397/04/26 19:45","price":1039300},{"date":"1397/04/26 19:55","price":1036500},{"date":"1397/04/26 20:05","price":1038300},{"date":"1397/04/26 20:15","price":1039400},{"date":"1397/04/26 20:25","price":1041300},{"date":"1397/04/26 20:35","price":1043800},{"date":"1397/04/26 20:45","price":1044000},{"date":"1397/04/26 20:55","price":1044500},{"date":"1397/04/26 21:05","price":1045600},{"date":"1397/04/26 21:15","price":1041900},{"date":"1397/04/26 21:25","price":1042200},{"date":"1397/04/26 21:35","price":1042000},{"date":"1397/04/26 21:45","price":1042300},{"date":"1397/04/26 21:55","price":1042000},{"date":"1397/04/26 22:45","price":1042200},{"date":"1397/04/26 22:55","price":1042100},{"date":"1397/04/26 23:35","price":1054000},{"date":"1397/04/26 23:45","price":1053900},{"date":"1397/04/26 23:55","price":1054000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398