پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.735
بیشترین: 
2.782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.744
زمان: 
4/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 تیر 1397 , 2.744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:00","price":2.768},{"date":"1397/04/26 00:32","price":2.764},{"date":"1397/04/26 01:00","price":2.766},{"date":"1397/04/26 03:32","price":2.765},{"date":"1397/04/26 04:00","price":2.768},{"date":"1397/04/26 05:32","price":2.769},{"date":"1397/04/26 06:00","price":2.768},{"date":"1397/04/26 06:32","price":2.769},{"date":"1397/04/26 07:32","price":2.768},{"date":"1397/04/26 09:32","price":2.773},{"date":"1397/04/26 10:00","price":2.777},{"date":"1397/04/26 10:32","price":2.776},{"date":"1397/04/26 11:00","price":2.772},{"date":"1397/04/26 11:32","price":2.765},{"date":"1397/04/26 12:00","price":2.768},{"date":"1397/04/26 12:32","price":2.772},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2.765},{"date":"1397/04/26 13:32","price":2.764},{"date":"1397/04/26 14:08","price":2.761},{"date":"1397/04/26 14:32","price":2.76},{"date":"1397/04/26 15:00","price":2.765},{"date":"1397/04/26 15:32","price":2.769},{"date":"1397/04/26 16:00","price":2.777},{"date":"1397/04/26 16:32","price":2.772},{"date":"1397/04/26 17:00","price":2.773},{"date":"1397/04/26 17:32","price":2.782},{"date":"1397/04/26 18:00","price":2.769},{"date":"1397/04/26 18:32","price":2.764},{"date":"1397/04/26 19:00","price":2.756},{"date":"1397/04/26 19:32","price":2.752},{"date":"1397/04/26 20:00","price":2.74},{"date":"1397/04/26 20:32","price":2.742},{"date":"1397/04/26 21:00","price":2.735},{"date":"1397/04/26 21:32","price":2.744},{"date":"1397/04/26 22:00","price":2.748},{"date":"1397/04/26 22:32","price":2.744},{"date":"1397/04/26 23:00","price":2.741},{"date":"1397/04/26 23:32","price":2.744}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398