پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
628.13
بیشترین: 
635.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
632.63
زمان: 
4/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 تیر 1397 , 632.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:00","price":631.25},{"date":"1397/04/26 00:32","price":631.13},{"date":"1397/04/26 01:00","price":628.88},{"date":"1397/04/26 01:32","price":629.63},{"date":"1397/04/26 02:00","price":630},{"date":"1397/04/26 05:00","price":630.88},{"date":"1397/04/26 05:32","price":631.75},{"date":"1397/04/26 06:00","price":631.63},{"date":"1397/04/26 06:32","price":632.13},{"date":"1397/04/26 07:08","price":632.38},{"date":"1397/04/26 08:00","price":632},{"date":"1397/04/26 08:32","price":631.63},{"date":"1397/04/26 09:08","price":632.88},{"date":"1397/04/26 09:32","price":632.63},{"date":"1397/04/26 10:00","price":631.63},{"date":"1397/04/26 10:32","price":631.13},{"date":"1397/04/26 11:00","price":628.88},{"date":"1397/04/26 11:32","price":628.13},{"date":"1397/04/26 12:00","price":628.38},{"date":"1397/04/26 12:32","price":630.13},{"date":"1397/04/26 13:00","price":632.63},{"date":"1397/04/26 13:32","price":631.38},{"date":"1397/04/26 14:08","price":630.38},{"date":"1397/04/26 14:32","price":629.63},{"date":"1397/04/26 15:00","price":629.25},{"date":"1397/04/26 15:32","price":630.38},{"date":"1397/04/26 16:00","price":632.13},{"date":"1397/04/26 16:32","price":630.63},{"date":"1397/04/26 17:00","price":630.88},{"date":"1397/04/26 17:32","price":631.88},{"date":"1397/04/26 18:00","price":630.5},{"date":"1397/04/26 18:32","price":628.63},{"date":"1397/04/26 19:00","price":632.13},{"date":"1397/04/26 19:32","price":631.88},{"date":"1397/04/26 20:00","price":630.13},{"date":"1397/04/26 20:32","price":631.38},{"date":"1397/04/26 21:00","price":632.13},{"date":"1397/04/26 21:32","price":633.63},{"date":"1397/04/26 22:00","price":635.13},{"date":"1397/04/26 22:32","price":635.38},{"date":"1397/04/26 23:00","price":635.63},{"date":"1397/04/26 23:32","price":632.63}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398