پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0528
بیشترین: 
2.0783
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0682
زمان: 
4/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 تیر 1397 , 2.0682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:00","price":2.0627},{"date":"1397/04/26 00:32","price":2.0623},{"date":"1397/04/26 01:00","price":2.0568},{"date":"1397/04/26 01:32","price":2.0594},{"date":"1397/04/26 02:00","price":2.0603},{"date":"1397/04/26 03:00","price":2.0585},{"date":"1397/04/26 03:32","price":2.0571},{"date":"1397/04/26 04:00","price":2.0567},{"date":"1397/04/26 05:00","price":2.0629},{"date":"1397/04/26 05:32","price":2.0645},{"date":"1397/04/26 06:00","price":2.0639},{"date":"1397/04/26 06:32","price":2.0653},{"date":"1397/04/26 07:08","price":2.0655},{"date":"1397/04/26 07:32","price":2.0658},{"date":"1397/04/26 08:00","price":2.0648},{"date":"1397/04/26 08:32","price":2.0637},{"date":"1397/04/26 09:08","price":2.067},{"date":"1397/04/26 09:32","price":2.0657},{"date":"1397/04/26 10:00","price":2.0635},{"date":"1397/04/26 10:32","price":2.0615},{"date":"1397/04/26 11:00","price":2.0548},{"date":"1397/04/26 11:32","price":2.0528},{"date":"1397/04/26 12:00","price":2.0566},{"date":"1397/04/26 12:32","price":2.0609},{"date":"1397/04/26 13:00","price":2.0655},{"date":"1397/04/26 13:32","price":2.0637},{"date":"1397/04/26 14:08","price":2.0592},{"date":"1397/04/26 14:32","price":2.057},{"date":"1397/04/26 15:00","price":2.0561},{"date":"1397/04/26 15:32","price":2.0602},{"date":"1397/04/26 16:00","price":2.0673},{"date":"1397/04/26 16:32","price":2.0609},{"date":"1397/04/26 17:00","price":2.0607},{"date":"1397/04/26 17:32","price":2.0647},{"date":"1397/04/26 18:00","price":2.0602},{"date":"1397/04/26 18:32","price":2.0553},{"date":"1397/04/26 19:00","price":2.064},{"date":"1397/04/26 19:32","price":2.0648},{"date":"1397/04/26 20:00","price":2.0595},{"date":"1397/04/26 20:32","price":2.0641},{"date":"1397/04/26 21:00","price":2.0662},{"date":"1397/04/26 21:32","price":2.0724},{"date":"1397/04/26 22:00","price":2.0769},{"date":"1397/04/26 22:32","price":2.0763},{"date":"1397/04/26 23:00","price":2.0783},{"date":"1397/04/26 23:32","price":2.0682}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398