پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
71.56
بیشترین: 
72.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.06
زمان: 
4/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 تیر 1397 , 72.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:00","price":72.16},{"date":"1397/04/26 00:32","price":72.12},{"date":"1397/04/26 01:00","price":71.82},{"date":"1397/04/26 01:32","price":71.92},{"date":"1397/04/26 02:32","price":71.98},{"date":"1397/04/26 03:00","price":71.84},{"date":"1397/04/26 05:00","price":72.12},{"date":"1397/04/26 05:32","price":72.28},{"date":"1397/04/26 06:00","price":72.26},{"date":"1397/04/26 06:32","price":72.31},{"date":"1397/04/26 07:08","price":72.28},{"date":"1397/04/26 07:32","price":72.25},{"date":"1397/04/26 08:00","price":72.2},{"date":"1397/04/26 08:32","price":72.14},{"date":"1397/04/26 09:08","price":72.25},{"date":"1397/04/26 09:32","price":72.19},{"date":"1397/04/26 10:00","price":72.06},{"date":"1397/04/26 10:32","price":71.97},{"date":"1397/04/26 11:00","price":71.69},{"date":"1397/04/26 11:32","price":71.56},{"date":"1397/04/26 12:00","price":71.64},{"date":"1397/04/26 12:32","price":71.92},{"date":"1397/04/26 13:00","price":72.2},{"date":"1397/04/26 13:32","price":72.06},{"date":"1397/04/26 14:08","price":72},{"date":"1397/04/26 14:32","price":71.81},{"date":"1397/04/26 15:00","price":71.66},{"date":"1397/04/26 15:32","price":71.84},{"date":"1397/04/26 16:00","price":72.11},{"date":"1397/04/26 16:32","price":71.92},{"date":"1397/04/26 17:00","price":71.9},{"date":"1397/04/26 17:32","price":72.1},{"date":"1397/04/26 18:00","price":71.85},{"date":"1397/04/26 18:32","price":71.66},{"date":"1397/04/26 19:00","price":72.1},{"date":"1397/04/26 20:00","price":71.91},{"date":"1397/04/26 20:32","price":71.98},{"date":"1397/04/26 21:00","price":71.97},{"date":"1397/04/26 21:32","price":72.19},{"date":"1397/04/26 22:00","price":72.39},{"date":"1397/04/26 22:32","price":72.42},{"date":"1397/04/26 23:00","price":72.57},{"date":"1397/04/26 23:32","price":72.06}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398