پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.53
بیشترین: 
67.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.11
زمان: 
4/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 تیر 1397 , 67.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/26 00:00","price":67.37},{"date":"1397/04/26 00:32","price":67.33},{"date":"1397/04/26 01:00","price":67.02},{"date":"1397/04/26 01:32","price":67.03},{"date":"1397/04/26 02:00","price":67.09},{"date":"1397/04/26 03:00","price":67.2},{"date":"1397/04/26 03:32","price":67.12},{"date":"1397/04/26 04:00","price":66.98},{"date":"1397/04/26 04:32","price":67},{"date":"1397/04/26 05:00","price":67.08},{"date":"1397/04/26 05:32","price":67.19},{"date":"1397/04/26 06:00","price":67.22},{"date":"1397/04/26 06:32","price":67.23},{"date":"1397/04/26 07:08","price":67.16},{"date":"1397/04/26 07:32","price":67.17},{"date":"1397/04/26 08:32","price":67.16},{"date":"1397/04/26 09:08","price":67.22},{"date":"1397/04/26 09:32","price":67.17},{"date":"1397/04/26 10:00","price":67.06},{"date":"1397/04/26 10:32","price":66.97},{"date":"1397/04/26 11:00","price":67},{"date":"1397/04/26 11:32","price":66.83},{"date":"1397/04/26 12:00","price":66.91},{"date":"1397/04/26 12:32","price":67.07},{"date":"1397/04/26 13:00","price":67.31},{"date":"1397/04/26 13:32","price":67.23},{"date":"1397/04/26 14:08","price":67.31},{"date":"1397/04/26 14:32","price":67.08},{"date":"1397/04/26 15:00","price":66.98},{"date":"1397/04/26 15:32","price":67.11},{"date":"1397/04/26 16:00","price":67.27},{"date":"1397/04/26 16:32","price":67.08},{"date":"1397/04/26 17:00","price":67.17},{"date":"1397/04/26 17:32","price":67.25},{"date":"1397/04/26 18:00","price":66.66},{"date":"1397/04/26 18:32","price":66.53},{"date":"1397/04/26 19:00","price":66.86},{"date":"1397/04/26 19:32","price":66.83},{"date":"1397/04/26 20:00","price":66.72},{"date":"1397/04/26 20:32","price":66.88},{"date":"1397/04/26 21:00","price":66.81},{"date":"1397/04/26 21:32","price":67.11},{"date":"1397/04/26 22:00","price":67.42},{"date":"1397/04/26 23:32","price":67.11}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398