کمترین: 
7910
بیشترین: 
7910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7910
زمان: 
4/25 18:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 25 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 7910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 18:30","price":7910}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398