کمترین: 
1343000
بیشترین: 
1385500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1343000
زمان: 
4/25 17:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 25 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 25 تیر 1397 , 1343000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 12:12","price":1385500},{"date":"1397/04/25 12:30","price":1383000},{"date":"1397/04/25 14:30","price":1353000},{"date":"1397/04/25 16:48","price":1350500},{"date":"1397/04/25 16:54","price":1348000},{"date":"1397/04/25 17:48","price":1343000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398