کمترین: 
1340000
بیشترین: 
1382500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1340000
زمان: 
4/25 17:48
قیمت نیم سکه امروز 25 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 1340000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 12:12","price":1382500},{"date":"1397/04/25 12:30","price":1380000},{"date":"1397/04/25 14:30","price":1350000},{"date":"1397/04/25 16:48","price":1347500},{"date":"1397/04/25 16:54","price":1345000},{"date":"1397/04/25 17:48","price":1340000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398