پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
995500
بیشترین: 
1026500
قیمت تقلبی: 
999500
زمان: 
4/25 22:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 تیر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 تیر 1397 , 999500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 11:55","price":1026500},{"date":"1397/04/25 12:05","price":1026000},{"date":"1397/04/25 12:10","price":1012500},{"date":"1397/04/25 12:25","price":1010000},{"date":"1397/04/25 12:35","price":1007500},{"date":"1397/04/25 12:45","price":1012500},{"date":"1397/04/25 12:55","price":1011500},{"date":"1397/04/25 13:05","price":1014000},{"date":"1397/04/25 13:15","price":1010500},{"date":"1397/04/25 13:20","price":1011500},{"date":"1397/04/25 13:35","price":1009500},{"date":"1397/04/25 13:45","price":1010500},{"date":"1397/04/25 13:55","price":1012500},{"date":"1397/04/25 14:20","price":1015500},{"date":"1397/04/25 14:25","price":1012500},{"date":"1397/04/25 14:35","price":1010500},{"date":"1397/04/25 15:05","price":1009500},{"date":"1397/04/25 15:10","price":1011500},{"date":"1397/04/25 15:35","price":1013000},{"date":"1397/04/25 15:45","price":1015000},{"date":"1397/04/25 15:55","price":1015500},{"date":"1397/04/25 16:05","price":1016000},{"date":"1397/04/25 16:15","price":1016500},{"date":"1397/04/25 16:25","price":1014500},{"date":"1397/04/25 16:45","price":1013500},{"date":"1397/04/25 17:05","price":1012500},{"date":"1397/04/25 17:35","price":1012000},{"date":"1397/04/25 17:45","price":1010000},{"date":"1397/04/25 17:55","price":1008000},{"date":"1397/04/25 18:05","price":1009500},{"date":"1397/04/25 18:45","price":1006500},{"date":"1397/04/25 18:55","price":1008000},{"date":"1397/04/25 19:05","price":1004500},{"date":"1397/04/25 19:25","price":1003000},{"date":"1397/04/25 19:35","price":997500},{"date":"1397/04/25 19:45","price":998500},{"date":"1397/04/25 19:55","price":996500},{"date":"1397/04/25 20:05","price":999000},{"date":"1397/04/25 20:15","price":995500},{"date":"1397/04/25 20:25","price":996500},{"date":"1397/04/25 20:45","price":998000},{"date":"1397/04/25 20:55","price":999000},{"date":"1397/04/25 21:05","price":998500},{"date":"1397/04/25 21:15","price":999500},{"date":"1397/04/25 21:25","price":998500},{"date":"1397/04/25 21:35","price":999500},{"date":"1397/04/25 21:45","price":1002000},{"date":"1397/04/25 21:55","price":1004000},{"date":"1397/04/25 22:05","price":1001500},{"date":"1397/04/25 22:15","price":999500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398