پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2729000
بیشترین: 
2840000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2745000
زمان: 
4/25 21:30
قیمت سکه امامی امروز 25 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 25 تیر 1397 , 2745000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 11:36","price":2824500},{"date":"1397/04/25 11:48","price":2840000},{"date":"1397/04/25 12:06","price":2820000},{"date":"1397/04/25 12:12","price":2798500},{"date":"1397/04/25 12:30","price":2800000},{"date":"1397/04/25 12:36","price":2791500},{"date":"1397/04/25 12:48","price":2762500},{"date":"1397/04/25 13:00","price":2765000},{"date":"1397/04/25 13:06","price":2778500},{"date":"1397/04/25 13:18","price":2770000},{"date":"1397/04/25 13:36","price":2777500},{"date":"1397/04/25 13:48","price":2787500},{"date":"1397/04/25 14:06","price":2788500},{"date":"1397/04/25 14:18","price":2784000},{"date":"1397/04/25 14:30","price":2778000},{"date":"1397/04/25 14:36","price":2768500},{"date":"1397/04/25 15:06","price":2764000},{"date":"1397/04/25 15:12","price":2765000},{"date":"1397/04/25 15:18","price":2777000},{"date":"1397/04/25 15:36","price":2795000},{"date":"1397/04/25 15:48","price":2783500},{"date":"1397/04/25 16:00","price":2790000},{"date":"1397/04/25 16:06","price":2791000},{"date":"1397/04/25 16:18","price":2762000},{"date":"1397/04/25 16:30","price":2782500},{"date":"1397/04/25 16:36","price":2776000},{"date":"1397/04/25 16:48","price":2765000},{"date":"1397/04/25 17:06","price":2760500},{"date":"1397/04/25 17:18","price":2745000},{"date":"1397/04/25 17:30","price":2757500},{"date":"1397/04/25 17:36","price":2760000},{"date":"1397/04/25 17:48","price":2755000},{"date":"1397/04/25 18:00","price":2748500},{"date":"1397/04/25 18:06","price":2750000},{"date":"1397/04/25 18:18","price":2755000},{"date":"1397/04/25 18:36","price":2753000},{"date":"1397/04/25 18:48","price":2755000},{"date":"1397/04/25 19:00","price":2754000},{"date":"1397/04/25 19:06","price":2755000},{"date":"1397/04/25 19:18","price":2751000},{"date":"1397/04/25 19:30","price":2752000},{"date":"1397/04/25 19:36","price":2746000},{"date":"1397/04/25 19:48","price":2737000},{"date":"1397/04/25 20:00","price":2736000},{"date":"1397/04/25 20:06","price":2737500},{"date":"1397/04/25 20:18","price":2730000},{"date":"1397/04/25 20:30","price":2729000},{"date":"1397/04/25 20:36","price":2732000},{"date":"1397/04/25 21:00","price":2738000},{"date":"1397/04/25 21:06","price":2739000},{"date":"1397/04/25 21:18","price":2742500},{"date":"1397/04/25 21:30","price":2745000}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398