پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1205700
بیشترین: 
1254300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1212300
زمان: 
4/25 21:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 1212300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 11:35","price":1247600},{"date":"1397/04/25 11:45","price":1254300},{"date":"1397/04/25 12:05","price":1245400},{"date":"1397/04/25 12:10","price":1237500},{"date":"1397/04/25 12:25","price":1236600},{"date":"1397/04/25 12:35","price":1230000},{"date":"1397/04/25 12:45","price":1218900},{"date":"1397/04/25 12:55","price":1221100},{"date":"1397/04/25 13:05","price":1230000},{"date":"1397/04/25 13:15","price":1223300},{"date":"1397/04/25 13:35","price":1227800},{"date":"1397/04/25 13:45","price":1232200},{"date":"1397/04/25 13:55","price":1230000},{"date":"1397/04/25 14:05","price":1230800},{"date":"1397/04/25 14:20","price":1227800},{"date":"1397/04/25 14:25","price":1226900},{"date":"1397/04/25 14:35","price":1222900},{"date":"1397/04/25 15:05","price":1220200},{"date":"1397/04/25 15:10","price":1221100},{"date":"1397/04/25 15:20","price":1227300},{"date":"1397/04/25 15:35","price":1234400},{"date":"1397/04/25 15:45","price":1232200},{"date":"1397/04/25 16:15","price":1219800},{"date":"1397/04/25 16:25","price":1230000},{"date":"1397/04/25 16:35","price":1223300},{"date":"1397/04/25 16:45","price":1221100},{"date":"1397/04/25 17:05","price":1218500},{"date":"1397/04/25 17:15","price":1211400},{"date":"1397/04/25 17:25","price":1218900},{"date":"1397/04/25 17:45","price":1216700},{"date":"1397/04/25 17:55","price":1215400},{"date":"1397/04/25 18:00","price":1214500},{"date":"1397/04/25 18:15","price":1216700},{"date":"1397/04/25 18:35","price":1215800},{"date":"1397/04/25 18:45","price":1216700},{"date":"1397/04/25 18:55","price":1215800},{"date":"1397/04/25 19:05","price":1216700},{"date":"1397/04/25 19:15","price":1215400},{"date":"1397/04/25 19:35","price":1210100},{"date":"1397/04/25 19:45","price":1208800},{"date":"1397/04/25 19:55","price":1207900},{"date":"1397/04/25 20:15","price":1205700},{"date":"1397/04/25 20:35","price":1206600},{"date":"1397/04/25 20:55","price":1209200},{"date":"1397/04/25 21:05","price":1210100},{"date":"1397/04/25 21:15","price":1212300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398