پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4608
بیشترین: 
4740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4628
زمان: 
4/25 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 25 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 تیر 1397 , 4628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":4711},{"date":"1397/04/25 10:30","price":4710},{"date":"1397/04/25 10:40","price":4708},{"date":"1397/04/25 10:50","price":4709},{"date":"1397/04/25 11:00","price":4708},{"date":"1397/04/25 11:20","price":4713},{"date":"1397/04/25 11:30","price":4712},{"date":"1397/04/25 11:40","price":4711},{"date":"1397/04/25 11:50","price":4739},{"date":"1397/04/25 12:00","price":4740},{"date":"1397/04/25 12:10","price":4692},{"date":"1397/04/25 12:30","price":4690},{"date":"1397/04/25 12:40","price":4667},{"date":"1397/04/25 12:50","price":4622},{"date":"1397/04/25 13:00","price":4670},{"date":"1397/04/25 13:10","price":4700},{"date":"1397/04/25 13:20","price":4677},{"date":"1397/04/25 13:40","price":4684},{"date":"1397/04/25 13:50","price":4708},{"date":"1397/04/25 14:00","price":4702},{"date":"1397/04/25 14:20","price":4691},{"date":"1397/04/25 14:30","price":4684},{"date":"1397/04/25 14:40","price":4671},{"date":"1397/04/25 15:10","price":4666},{"date":"1397/04/25 15:20","price":4691},{"date":"1397/04/25 15:40","price":4716},{"date":"1397/04/25 15:50","price":4685},{"date":"1397/04/25 16:00","price":4704},{"date":"1397/04/25 16:10","price":4708},{"date":"1397/04/25 16:20","price":4658},{"date":"1397/04/25 16:30","price":4699},{"date":"1397/04/25 16:40","price":4676},{"date":"1397/04/25 16:50","price":4666},{"date":"1397/04/25 17:10","price":4656},{"date":"1397/04/25 17:20","price":4635},{"date":"1397/04/25 17:30","price":4664},{"date":"1397/04/25 17:40","price":4663},{"date":"1397/04/25 17:50","price":4646},{"date":"1397/04/25 18:00","price":4651},{"date":"1397/04/25 18:10","price":4652},{"date":"1397/04/25 18:20","price":4660},{"date":"1397/04/25 18:30","price":4648},{"date":"1397/04/25 18:40","price":4642},{"date":"1397/04/25 18:50","price":4646},{"date":"1397/04/25 19:00","price":4642},{"date":"1397/04/25 19:10","price":4647},{"date":"1397/04/25 19:20","price":4639},{"date":"1397/04/25 19:30","price":4644},{"date":"1397/04/25 19:40","price":4638},{"date":"1397/04/25 19:50","price":4620},{"date":"1397/04/25 20:00","price":4623},{"date":"1397/04/25 20:10","price":4627},{"date":"1397/04/25 20:20","price":4608},{"date":"1397/04/25 20:40","price":4614},{"date":"1397/04/25 20:50","price":4626},{"date":"1397/04/25 21:00","price":4635},{"date":"1397/04/25 21:10","price":4625},{"date":"1397/04/25 21:20","price":4628}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398