پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5785
بیشترین: 
5949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5813
زمان: 
4/25 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 تیر 1397 , 5813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":5908},{"date":"1397/04/25 10:30","price":5909},{"date":"1397/04/25 10:40","price":5904},{"date":"1397/04/25 10:50","price":5906},{"date":"1397/04/25 11:00","price":5909},{"date":"1397/04/25 11:10","price":5905},{"date":"1397/04/25 11:20","price":5910},{"date":"1397/04/25 11:30","price":5911},{"date":"1397/04/25 11:40","price":5912},{"date":"1397/04/25 11:50","price":5949},{"date":"1397/04/25 12:10","price":5873},{"date":"1397/04/25 12:30","price":5886},{"date":"1397/04/25 12:40","price":5854},{"date":"1397/04/25 12:50","price":5829},{"date":"1397/04/25 13:00","price":5849},{"date":"1397/04/25 13:10","price":5900},{"date":"1397/04/25 13:20","price":5860},{"date":"1397/04/25 13:40","price":5880},{"date":"1397/04/25 13:50","price":5914},{"date":"1397/04/25 14:00","price":5912},{"date":"1397/04/25 14:20","price":5901},{"date":"1397/04/25 14:30","price":5887},{"date":"1397/04/25 14:40","price":5865},{"date":"1397/04/25 15:10","price":5863},{"date":"1397/04/25 15:20","price":5876},{"date":"1397/04/25 15:40","price":5925},{"date":"1397/04/25 15:50","price":5886},{"date":"1397/04/25 16:00","price":5905},{"date":"1397/04/25 16:10","price":5917},{"date":"1397/04/25 16:20","price":5860},{"date":"1397/04/25 16:30","price":5895},{"date":"1397/04/25 16:40","price":5900},{"date":"1397/04/25 16:50","price":5864},{"date":"1397/04/25 17:10","price":5861},{"date":"1397/04/25 17:20","price":5829},{"date":"1397/04/25 17:30","price":5846},{"date":"1397/04/25 17:40","price":5856},{"date":"1397/04/25 18:00","price":5845},{"date":"1397/04/25 18:10","price":5842},{"date":"1397/04/25 18:20","price":5852},{"date":"1397/04/25 18:30","price":5854},{"date":"1397/04/25 18:40","price":5828},{"date":"1397/04/25 18:50","price":5840},{"date":"1397/04/25 19:00","price":5839},{"date":"1397/04/25 19:10","price":5838},{"date":"1397/04/25 19:20","price":5833},{"date":"1397/04/25 19:30","price":5831},{"date":"1397/04/25 19:40","price":5834},{"date":"1397/04/25 19:50","price":5804},{"date":"1397/04/25 20:00","price":5800},{"date":"1397/04/25 20:10","price":5809},{"date":"1397/04/25 20:20","price":5792},{"date":"1397/04/25 20:30","price":5785},{"date":"1397/04/25 20:40","price":5788},{"date":"1397/04/25 20:50","price":5809},{"date":"1397/04/25 21:00","price":5821},{"date":"1397/04/25 21:10","price":5808},{"date":"1397/04/25 21:20","price":5813}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398