پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1238
بیشترین: 
1276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1244
زمان: 
4/25 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 25 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 تیر 1397 , 1244 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":1263},{"date":"1397/04/25 10:40","price":1264},{"date":"1397/04/25 11:10","price":1263},{"date":"1397/04/25 11:20","price":1264},{"date":"1397/04/25 11:30","price":1265},{"date":"1397/04/25 11:40","price":1264},{"date":"1397/04/25 11:50","price":1276},{"date":"1397/04/25 12:00","price":1272},{"date":"1397/04/25 12:10","price":1255},{"date":"1397/04/25 12:30","price":1257},{"date":"1397/04/25 12:50","price":1245},{"date":"1397/04/25 13:00","price":1249},{"date":"1397/04/25 13:10","price":1261},{"date":"1397/04/25 13:20","price":1252},{"date":"1397/04/25 13:40","price":1256},{"date":"1397/04/25 13:50","price":1264},{"date":"1397/04/25 14:00","price":1263},{"date":"1397/04/25 14:20","price":1261},{"date":"1397/04/25 14:30","price":1259},{"date":"1397/04/25 14:40","price":1253},{"date":"1397/04/25 15:20","price":1254},{"date":"1397/04/25 15:40","price":1265},{"date":"1397/04/25 15:50","price":1266},{"date":"1397/04/25 16:00","price":1262},{"date":"1397/04/25 16:10","price":1266},{"date":"1397/04/25 16:20","price":1254},{"date":"1397/04/25 16:30","price":1262},{"date":"1397/04/25 16:50","price":1254},{"date":"1397/04/25 17:10","price":1255},{"date":"1397/04/25 17:20","price":1247},{"date":"1397/04/25 17:30","price":1250},{"date":"1397/04/25 17:40","price":1252},{"date":"1397/04/25 17:50","price":1253},{"date":"1397/04/25 18:00","price":1247},{"date":"1397/04/25 18:10","price":1249},{"date":"1397/04/25 18:20","price":1252},{"date":"1397/04/25 18:30","price":1251},{"date":"1397/04/25 18:40","price":1247},{"date":"1397/04/25 18:50","price":1249},{"date":"1397/04/25 19:20","price":1248},{"date":"1397/04/25 19:40","price":1247},{"date":"1397/04/25 19:50","price":1241},{"date":"1397/04/25 20:20","price":1239},{"date":"1397/04/25 20:30","price":1238},{"date":"1397/04/25 20:50","price":1242},{"date":"1397/04/25 21:00","price":1244},{"date":"1397/04/25 21:10","price":1245},{"date":"1397/04/25 21:20","price":1244}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398